Umiamodellen – en kontaktperson för allt

El- och rörteknik, hör det ihop? Ja faktiskt, fast det är inte alla organisationer som tänker så. Det gör vi. Umiamodellen ser alla energiteknikområden som en sammanhållen enhet. Vi arbetar enligt denna moderna och effektiva struktur med fokus på slutresultatet, dvs maximal resurs- och energieffektivisering. Umiamodellen ger optimalt intrimmade system och en resurseffektiv genomförandeprocess.

Som kund har du en projektansvarig som din personliga kontakt genom hela uppdraget.