Service

Umia Service arbetar med professionell drift och underhåll av energisystem i fastigheter. Även akuta utryckningar till kunder utan avtal står på programmet. Dagens tekniska lösningar skapar förutsättningar att spara mycket pengar på energieffektiv drift. Det lönar sig i längden att ha smarta energilösningar och sprinklersystem som dessutom får kontinuerlig översyn av experter som hela tiden optimerar anläggningen.

Självklart gäller Umiamodellen även här. Vi jobbar tekniköverskridande och som kund har du en projektansvarig som lär känna dig och din anläggning. Välkommen att höra av dig, så gör vi gemensamt en översyn av behoven i din fastighet.

TOTALSERVICE  –  AVTALSSERVICE  –  DIREKTSERVICE

Totalservice:  Umia ansvarar för hela energianläggningens drift och service.

Avtalsservice:  Du väljer vilka delar av anläggningens teknik som ska ingå i servicen (energiteknik, elteknik, rörteknik, fläktteknik, reglerteknik, sprinklerteknik, säkerhetsteknik).

Direktservice:  Akuta uppdrag för alla fastighetsägare.

genom_fabrik