umia_3Andreas Dunder, Erik Forsberg, André Ruuth och Martin Hörnquist.

Om oss

Umia är ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Vi finns med lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö, Trelleborg och Ystad. Dessutom finns Umia Sprinkler AB, Umia Säkerhet AB, Umia Teknikkonsult AB och Umia Innovation AB i företagsgruppen, vilket ger vår breda portfölj av tjänster ytterligare styrka.

Vi tror på lokal ägarförankring och smart Umia-metodik, dvs gränsöverskridande samverkan mellan olika teknikområden som utförs med lokalt engagemang och kunnande.

Umias grundare har lång erfarenhet från sina respektive specialområden. Det var 2010 som Andreas Dunder (elteknik), Martin Hörnquist (fläktteknik), Hans Sjölander (rörteknik) och André Ruuth (regler- och energiteknik) startade företaget med den uttalade grundtanken att alla tekniker är viktiga, men att inget är större än samarbete och slutresultat. Det har blivit succé, både hos kunder och personal.
Under 2015 förändrades delägarskapet lokalt i Umeå då en av grundarna, Hans Sjölander, lämnade sitt delägarskap till Erik Forsberg. Hans kör vidare som engagerad projektledare i Umia.

Umiamodellen

Vi kallar vår samarbetsfilosofi för Umiamodellen. Som kund innebär det att du får en projektansvarig hos oss som följer med hela vägen. Det blir tydligt och enkelt. För våra medarbetare betyder Umiamodellen samarbete över teknikgränserna, prestigelöshet och dessutom del i Umias bonussystem. Det är medarbetarnas expertkunskap, samarbete och engagemang som är Umias viktigaste framgångsfaktor.

Affärsidé

Med erfarenhet, teknisk kompetens och gränsöverskridande samarbete inom verksamhetsområdena rörteknik, fläktteknik, elteknik, energiteknik, reglerteknik, sprinklerteknik, säkerhetsteknik och teknikkonsult skapar Umia resurs- och energieffektiva installationslösningar för framtiden.