30 januari • 2020

Umia prisas för modernt ledarskap

Umia Swedens ledning, fr.v: André Ruuth, Martin Hörnquist (vd), Andreas Dunder och Erik Forsberg.

På tio år har Umia växt från ett lokalt företag i Norrland till en koncern med över 800 anställda och dotterbolag runt om i Sverige. Nyligen tilldelades vd:n Martin Hörnquist, Umia Sweden AB, pris för modernt ledarskap 2020.

– Visst hade vi målet att växa när vi startade i Umeå, men att det skulle gå såpass snabbt trodde vi inte. Nu finns vi från Luleå i norr till Ystad i söder, det är fantastiskt roligt. Troligen öppnar vi på fler orter ganska snart, säger Martin.

Umia i Umeå AB bildades våren 2010. Installationsföretaget växte snabbt och etablerade den egna s.k. Umiamodellen, som innebär att man ser alla teknikområden som en helhet (elteknik, fläktteknik, rörteknik, reglerteknik, sprinklerteknik och säkerhetsteknik), både ekonomiskt och praktiskt.

– Vi har kapat bort intern konkurrens med en ekonomisk modell som ser till helheten i stället för budgetramar för varje avdelning. Samarbete är nyckelordet för oss, säger Martin Hörnquist.

Prisas för delegerat ansvar

Idag är Umia en koncern som omsätter runt 1,3 miljarder kr och har lokalt delägda dotterbolag plus filialer på mer än tio orter i landet. Martin Hörnquist menar att en av nycklarna till att dotterbolagen lyckats så väl, är att man håller sig till Umiamodellen samtidigt som varje bolag har stort eget ansvar.

– Vi tror inte på centralstyrning. Därför har vi lagt stor energi på att hitta ledare som har lokalkännedom, ledaregenskaper, branscherfarenhet och engagemang. Vi coachar och stöttar med våra erfarenheter att jobba på ett nytt sätt i en ganska konservativ bransch, men de lokala bolagen har stor frihet under ansvar på sina lokala marknader.

Hela ledningen inkluderas

Det är detta sätt att leda som nu renderat Martin Hörnquist, och de övriga grundarna i koncernen, priset för Modernt ledarskap 2020 som delas ut av Grant Thornton.

Motiveringen lyder bland annat:

”Martin har tillsammans med övriga grundare på endast tio år byggt ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Affärsmodellen och en nyckel till denna tillväxtresa är Umiamodellen, gränsöverskridande samverkan mellan olika teknikområden som utförs med lokalt engagemang och kunnande.

Pristagaren har genom sitt moderna ledarskap utmanat affärsmodeller i en traditionellt etablerad bransch. Ledorden tydlighet, fokuserad affärsmodell, företagskultur byggd på inkludering, ledarskap och samarbete, har skapat starka lag och affärsenheter som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.”

I dag finns Umia med lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö (Lund), Trelleborg och Ystad (Simrishamn). Därutöver finns Umia Säkerhet, Umia Teknikkonsult AB samt Umia Innovation AB inom företagsgruppen.