Entreprenad

På Umia Entreprenad är vi experter på effektiva energilösningar, både inom nybyggnad och renoveringar. Vår inställning är att smarta helhetslösningar minimerar resurs- och energiförbrukningen. Umia verkar inom energiteknik, rörteknik, fläktteknik, elteknik, reglerteknik, sprinklerteknik och säkerhetsteknik – och fokus ligger på gränsöverskridande samarbete för att nå den optimala lösningen. Ofta är alla, eller ett flertal av våra teknikområden involverade i uppdragen.

Umias kunder uppskattar våra hantverkares kunskap och vårt sätt att driva projekt. Som kund har du en projektansvarig kontakt hos oss, oavsett hur många teknikområden som är involverade.

Vi kallar det Umiamodellen. Välkommen!

umia_4