Entreprenad

På Umia Entreprenad är vi experter på effektiva energilösningar, både inom nybyggnad och renoveringar. Vår inställning är att smarta helhetslösningar minimerar energiförbrukningen. Umia verkar inom energiteknik, rörteknik, fläktteknik, elteknik, reglerteknik och sprinklerteknik – och fokus ligger på gränsöverskridande samarbete för att nå den optimala lösningen. Ofta är alla, eller ett flertal av våra teknikområden involverade i projekten.

Umias kunder uppskattar våra hantverkares kunskap och vårt sätt att driva projekt. Som kund har du samma projektledare oavsett hur många teknikområden som är involverade. Vi kallar det Umiamodellen. Välkommen!

umia_4