Rörteknik

Med hög kompetens inom VVS och med alla nödvändiga licenser, skapar Umia effektiva installationslösningar som minimerar din energianvändning. Vi har den breda kompetensen att utföra alla arbeten inom avlopp, värme, vatten, kyla och gas.

 

ARBETSOMRÅDEN INOM RÖRTEKNIK

Projektering och konstruktion • Industriinstallationer • Kompetenssvetsning • Kulvertinstallationer • VA (vatten och avlopp) • Kylinstallationer • Värmeinstallationer • Rörentreprenader • Sprinklersystem • Service och underhåll

rorteknik