Reglerteknik

Genom optimering av reglertekniken ser Umia till att du får en billigare drift, ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. Vi har lång erfarenhet av service och ombyggnationer av komplexa styr- och reglersystem. På Umia har vi också den breda kompetensen att installera alla typer av reglersystem för fastighetsautomation som belysning, ventilation, värme och kyla.

 

ARBETSOMRÅDEN INOM REGLERTEKNIK

Projektering och konstruktion • Reglersystem för värme, ventilation, kylsystem och elsystem • Byggnadsautomation • Processtyrning • Service och underhåll

slide2