Umia Innovation In English

Vi är ett konsultbolag som växer snabbt i norra Sverige. Vi kan de regionala förutsättningarna och har lösningar för en global marknad. Umia Innovation Sweden, med dotterbolagen Umia Innovation Umeå AB och Umia Innovation Skellefteå AB, har omkring 70 anställda.

Umia Innovation är en del av den starkt växande Umia-koncernen som har cirka 750 medarbetare i lokalägda dotterbolag runt om i Sverige.

En helhetssyn för utveckling

Människor i samklang med spetsteknik och avancerade systemlösningar. Det är nyckeln till utveckling och framgång. Umia Innovation är en avancerad partner med fokus på kundens framtid. Vi levererar lösningar där processer, teknik och ledarskap står i centrum.

 

Med gott ledarskap och effektiv organisation blir den smarta tekniken komplett

Vad är det som skapar en framgångsrik verksamhet? Smarta IT-lösningar och den senaste tekniken i all ära, det är trots allt människors förmåga att tillsammans använda nya möjligheter på ett effektivt sätt som genererar resultat. Utan stöd från effektiva processer och ett tydligt ledarskap faller även den smartaste tekniken. Allt hänger ihop, så enkelt och så svårt är det.

Hos Umia Innovation finns samlad erfarenhet från många års arbete i globala verksamheter, där det processorienterade arbetssättet genererat utveckling och framgång. Detta delar vi med oss av till våra kunder – med lokalt engagemang samt en passion för att se företag och organisationer växa och utvecklas.

Passion – Tillit – Lojalitet

Er specifika branschkunskap i samverkan med vår expertis inom processtyrning och ledarskap, blir ett kraftfullt verktyg för att ta nästa steg i en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt miljö.

Umia Innovation står för passion, tillit och lojalitet. Vi tränar organisationens ledare och medarbetare, samt bistår aktivt i bygget av er processorienterade verksamhet. Det skapar effektivitet och arbetsglädje.

Processer

Processer som bygger på verkligheten och som kan förbättras över tid – det är processtyrning när den fungerar som bäst. En processorienterad ledning har det strategiska modet att involvera all samlad kunskap som finns, både internt och externt. Och modet att kapa onödiga moment och gamla strukturer.

Teknik

Implementering av nya tekniska lösningar kräver förstudier och konsekvensutredningar. En neutral partner, med djup kunskap om produktutveckling, automation och systemomställning, är en kostnadseffektiv investering. Våra konsulter blir ett starkt stöd från utredning till den faktiska omställningen.

Ledarskap

Bra ledare behöver stöd och inspiration från andra ledare, som både tillför något nytt och som förstår de lokala förutsättningarna. Umia Innovation har kunskap och erfarenhet från ett brett spektrum av branscher där ett modernt och processorienterat ledarskap lagt grunden för utveckling och goda resultat.