Personalen berättar

Teknik i all ära – men utan engagerade och kunniga människor blir en teknisk lösning aldrig komplett. Det krävs välutbildade och professionella medarbetare som kan tekniken, och som kan samarbeta! Då blir tekniken suverän.

Umia är en modern och innovativ arbetsgivare. Vi är intresserade av kompetenta och samarbetsinriktade personer inom olika teknikområden. Vi tror stenhårt på samverkan över teknikgränserna, personligt ansvar och att vi ska ha roligt på jobbet i en professionell anda.

Magnus Andersson

Ventilationstekniker i Umeå

Magnus Intervju

Hur är det att jobba på Umia?
– Det är ett modernt tänk här. Jag tycker Umiamodellen funkar bra. Vi tekniker kan snacka ihop oss och det blir aldrig långa ledtider eftersom det är samma projektledare oavsett teknik. Man får snabba besked om man måste fråga om något. Smidigt helt enkelt.

Hur länge har du varit i branschen?
– Ja, det är drygt 20 år. När Umia drog igång fick jag frågan om jag ville börja här. Jag har aldrig ångrat att jag tackade ja. Det är inget toppstyrt ställe, vi som är ute på jobben har förtroende att använda vår kunskap. Sen har vi ett vinstdelningssystem som fördelas på alla anställda. Såklart sitter det bra. En extra slant säger man inte nej till…

Andra synpunkter på jobbet?
– Dom senaste åren har det hänt väldigt mycket inom mitt område och rätt utnyttjat går det att göra stora besparingar. Behovsstyrningar är ett exempel där systemet känner av om någon är i rummet eller inte. Det gör jobbet intressant och utmanande att jobba med smarta lösningar. Ibland är jag också med vid inventeringar i fastigheter och det är kul när man kan vara med och bidra med tips och samverka med ingenjörerna som projekterar. Det gäller också att hitta en rimlig nivå beroende på kundens förutsättningar, för idag kan man göra otroligt mycket men det är ju tiden som ska betala investeringen.