13 juni • 2016 • Malmö

Vi anpassar vårt kontor på Husievägen

Umia Syd växer snabbt. Redan nu påbörjas ombyggnad och anpassning av vårt kontor på Husievägen 21 i Malmö. I ett första steg byggs med plats för ca 30 medarbetare på kontoret.
Beställare Fastighets AB Briggen.