23 mars • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia Sprinkler på uppdrag i Skåne

Sedan ett år tillbaka finns sprinklerteknik med som en del i Umia-koncernens erbjudande av kompletta installationslösningar inom ramen för Umiamodellen. Umia Sprinklerteknik AB bildades i mars 2016 och på ett år har bolaget byggt upp en stabil verksamhet med många uppdrag främst i Mälardalen.

Strategin är också att Umia Sprinklerteknik ska samverka med övriga lokala Umia-bolag i landet. Sedan en tid tillbaka är man engagerad i Malmö och Lund på uppdrag av Umia Syd. Det handlar om följande uppdrag:

  • Skånes Universitetssjukhus, Lund. Sprinklerinstallation vid ombyggnad av lungmottagningen. Beställare: Umia Syd.
  • Oxievång, boendesprinklerinstallation vid ombyggnad av LSS-boende, Malmö. Beställare: Umia Syd.
  • Dokumentet 5, Lund. Boendesprinklerinstallation inom nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Beställare: Umia Syd.