23 mars • 2016 • Uppsala

Umia renoverar relax och spa

Umia Uppsala utför installationerna vid renoveringen av Hotell Gillets Relax och Spa. Beställare är ByggConstruct AB, anläggningen ska öppnas till midsommar 2016.