2 juli • 2018 • Stockholm • Uppsala

Umia Öst installerar i ”Skandalhuset”

Det välkända Skandalhuset* i centrala Uppsala ska byggas om till 50 hyresrätter.

På uppdrag av Uppsala Akademiförvaltning har Umia Öst fått uppdraget att utföra installationerna av El, VS, Ventilation och Styrning. Ordervärdet är omkring 14 miljoner kronor och entreprenaden ska vara klar i slutet av november 2019.

– Det är ett stort förtroende att få arbeta med moderniseringen av installationerna i en så anrik fastighet. Med Umiamodellens fördelar så är vi övertygade om att beställaren kommer att bli nöjd, säger Per-Olov Pettersson, vd för Umia Öst.

– Vi har sedan tidigare ett ramavtal med Uppsala Akademiförvaltning gällande service och mindre uppdrag, och nu får vi även leverera en större entreprenad till dom vilket vi är mycket glada för.

Skandalhusets har länge använts som kontorslokaler, samt inrymt den klassiska Fyrisbiografen i gatuplanet. Under hösten kommer kontorsytorna att rivas ut och därefter börjar omvandlingen från kontor till bostäder. Det vackra stenhuset är mer än 100 år gammalt och har förstås en hel del detaljer som ska bevaras. Det är ca 5 500 kvadratmeter (sju våningar) som ska byggas om.

Den minsta lägenheten blir en etta på 42 kvadratmeter och den största en 6-rummare på 197 kvadratmeter. I planerna finns också en etagelägenhet i två våningar, där takhöjden blir cirka nio meter i vissa delar.

 

* Fakta Skandalhuset

Grosshandlare Beskow lät uppföra ”skandalhuset” mellan 1906 och 1910. Skandalen ska ha bestått i att man hade fräckheten att bygga ett hus som var högre universitetshuset på andra sidan gatan. Med stora paradvåningar till på köpet. Numera utmärker sig nog huset i första hand som ett gott exempel på det tidiga 1900-talets storstilade byggnadskonst. I gatuplanet finns en av landets äldsta biografer, Fyrisbiografen, som drivits i lokalen av samma familj sedan 1911.

Källa: Uppsala Akademiförvaltning