27 april • 2016 • Umeå

Umia installerar hos Circle K

Statoil byter namn till Circle K. Umia finns med i omgörningen av mackarna och gör pumpinstallationer. Start i början av april, beräknas klart augusti 2016.

cklogo plockat från deras hemsida, nerladdad