2 mars • 2016 • Luleå • Malmö • Sprinkler • Umeå • Uppsala

Umia etablerar Umia Sprinkler AB

I dagarna blev det klart att Umia kompletterar sina verksamhetsområden och etablerar Umia Sprinkler AB med start i Stockholm och Mälardalen.
– Det är ett naturligt steg för oss som bred leverantör av installationstjänster att även kunna erbjuda sprinklerteknik, säger Martin Hörnquist, vd för Umia Sweden AB. På senare tid har vi noterat en ökad efterfrågan på sprinklerlösningar som en del av totalinstallationen. Självklart kommer också sprinklertekniken att ingå i företagets helhetstänk med Umiamodellen i fokus, där vi samverkar och utbyter erfarenheter mellan våra teknikområden.

Verksamhetsansvarig och vd för Umia Sprinkler AB blir Mikael Blomgren. Han började redan 1991 i branschen och har många års erfarenhet från ledande befattningar och komplexa sprinklerprojekt. I ett första skede söker man ett 30-tal sprinklermedarbetare till olika tjänster i Stockholm och Mälardalen. Läs mer under jobba här >>