3 juli • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia etablerar rikstäckande säkerhetsbolag

Nu startar Umia-koncernen ytterligare ett bolag – Umia Säkerhet AB.

– Det passar väl in i vår övriga verksamhet och gör oss till en ännu mer komplett leverantör av installationstjänster, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Umia finns med lokala bolag runt om i landet. Koncernen har mer än 450 medarbetare och omsätter över 600 miljoner kronor. De lokala Umia-bolagen levererar installations- och servicetjänster inom energi-, el-, fläkt-, rör-, regler- och sprinklerteknik. Och inom kort även säkerhetstekniska lösningar.

Rikstäckande säkerhet

– Det är ett naturligt steg för oss som bred leverantör av installationstjänster att kunna erbjuda säkerhetslösningar, säger Martin Hörnquist (bilden nedan). Det finns stora möjligheter till synergier med övriga installationer och därmed besparingar för våra kunder som får välplanerade helhetslösningar.

– Planen är att vara igång med verksamheten under hösten. Bolaget blir en komplett leverantör av säkerhetstekniska lösningar som brandlarm, passagesystem och kameraövervakning

Lokala över hela landet

Basen för Umia Säkerhet AB kommer att finnas i Umeå, men verksamhetsområdet blir hela riket där Umia-bolag finns etablerade. Rekrytering av ledare och installatörer i bolaget pågår.