2 maj • 2017 • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia bygger sprinkleranläggning åt Arlanda Express

På uppdrag av A-Train, som äger och driver Arlanda Express, bygger Umia Sprinklerteknik en sprinkleranläggning som ska skydda A-Trains tågdepå, med service- och tvätthall, och förstås tågen som finns där för översyn och service.

– Vi är stolta över förtroendet att uppföra den här anläggningen, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik. Det är en ganska komplicerad installation som ställer höga krav på oss, eftersom tågen kommer att rulla precis som vanligt. Det innebär att runt 60 procent av uppdraget genomförs nattetid.

Umia bygger en sprinklerbassäng (600 kubikmeter), en pumpcentral samt ett pumphus i anslutning tågdepån i Rosersberg. Man drar markledningar in i huset, där sprinklersystemet ska skydda tågverkstaden, tvätthallen och eventuella tåg. Förutom sprinklermunstycken som skyddar ovanifrån, bygger Umia även ett s.k. deluge-sprinklersystem i anslutning till den långa servicegropen. Systemet aktiveras manuellt med öppna sprinklermunstycken under den förhöjda rälsen. Därmed skyddas tågen även underifrån i servicegropen som löper under rälsen. Uppdraget beräknas klart v27-2017.