23 mars • 2016 • Luleå

Umia bygger om för ny hyresgäst

Umia har fått uppdraget att anpassa f.d. Blomsterlandets lokaler i Luleå till en ny hyresgäst. Vi utför el, rör, ventilation samt styr och regler. GLB Bygg är beställare med NP3 som slutkund. Arbetena påbörjades i mars, beräknas klart i september 2016.

Umia-2015-2123-HR.HAND.Ritning