16 december • 2015 • Uppsala

Umia borrar hos tandläkaren

Umia utför VS-installationer för Folktandvården i Gottsunda Centrum. Beställare är Uppsala Kommunfastigheter AB.