23 mars • 2016 • Luleå

Umia årsentreprenör åt Luleå Energi

Umia vann nyligen upphandlingen gällande installationer av fjärrvärmecentraler åt Luleå Energi. Avtalet gäller nyinstallation av både större och mindre fjärrvärmecentraler samt utbyte av uttjänta villacentraler. Avtalet gäller ett år med möjlighet för förlängning med två år.