9 februari • 2016 • Umeå

Umeå Centralstation renoveras

Stationshuset vid Umeå C, även kallat gamla järnvägsstationen, ska renoveras. Byggnaden Umeå Centralstation ritades av arkitekt Folke Zettervall och uppfördes 1895-1896 inför dragningen av järnvägsspår från Vännäs till Umeå. Stationshuset är byggnadsminnesförklarat. Renovering samt ombyggnation omfattar ankomsthallen och kontorsvåningar i två plan. Start i februari, beräknas klart maj 2016.