5 december • 2015 • Umeå

Stora besparingar i HSB-projekt

HSB driver sedan några år tillbaka ett energiprojekt i Sverige. Det handlar om energiåtgärder i fastigheter som ska ge vinster för både miljön och ekonomin. I Umeå är det Umia som är entreprenör för att installera smarta energibesparande lösningar. Nu visar mätningar att besparingarna till och med är större än väntat. I HSB:s eget kontorshus kan det handla om en halverad energiåtgång. Genom åtgärder i tre hus beräknas HSB Umeå spara ca 450 000 kWh/år.

För HSB:s del ska projekten bidra till att uppnå det centralt fastställda målet om att minska koldioxidutsläppen med 50 % till 2023.