23 maj • 2017

Satsar stort i Trelleborg

Umia fortsätter expandera i södra Sverige. Nyligen etablerades det lokalt delägda bolaget Umia Trelleborg AB. Ägargruppen är klar liksom ett antal uppdrag som redan är igång.

– Vi tror på lokalt engagemang, smart tekniksamverkan och tydliga mål. Det funkar i Malmö, Umeå, Stockholm och övriga landet. Det kommer att bli bra även i Trelleborg, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Patric Halldén (t v) och Johan Andersson.

Umia Trelleborg AB har två rutinerade delägare verksamma ledningen. Patric Halldén, vd och verksamhetschef el, är ett välkänt ansikte i den lokala installationsbranschen med runt 35 års erfarenhet. Närmast kommer han från chefsuppdrag hos Prenad AB.

Den andra delägaren, Johan Andersson, har runt 30 års branscherfarenhet. Han är verksamhetschef rör och kommer närmast från Assemblin. Umia är redan igång med uppdrag, bland annat i kommunens stora satsning på nya Vannhögs- och Lillevångsskolan med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

– Trelleborg är expansivt och det händer mycket positivt, så det var enkelt att kliva på Umia och konceptet Umiamodellen, säger Patric Halldén. Efter många år i branschen är det utvecklande att bredda sin syn på alla installationstekniker och se dem som en helhet. Umiamodellen är ett modernt och smart koncept som kombinerar ett nära och småskaligt tänk med kapacitet för både stora entreprenader och mindre serviceuppdrag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Umia Syd i Malmö och bra stöd från koncernledningen. Umia har lyckats bygga upp starka lokala bolag på ett flertal orter i landet, så det känns väldigt bra att bli en del av detta.