20 mars • 2017 • Lund • Malmö

Över 120 lägenheter i Lund

LKF (Lunds kommuns Fastighets AB) uppför Arkivet 5. Projektet byggs i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar och 128 lägenheter, varav 13 är avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa är placerade i ett eget trapphus. I kvarteret ska även en träffpunkt för seniorer inrymmas. Umia Syd installerar på uppdrag av Wästbygg.