3 november • 2015 • Luleå

Nyanställning i Luleå

Jens Marklund har anställts som projektledare Styr- och Reglerteknik.

Foto Viveka Österman