25 oktober • 2016 • Malmö

Ny skola och idrottshall i Trelleborg

På uppdrag av Trelleborgs kommun bygger NCC den nya Vannhögs- och Lillevångsskolan för årskurserna F-9 med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg. Projektet är kommunens hittills största byggprojekt med en ny skolbyggnad i tre plan. I den norra delen finns lokaler för yngre elever (Lillevångskolan) och i den södra får de äldre eleverna (Vannhögskolan) sina lokaler.

Skolan får även nya lokaler för grupper med särskild undervisning. Ett gemensamt entrérum samt administration, bibliotek och speciallokaler för slöjd, hemkunskap med mera placeras centralt. I anslutning till skolan kommer även två nya hallar för idrott, lek och rörelse att uppföras.

 

Umia Syd projekterar och installerar EL, VS, VE och STYR på uppdrag av NCC. Projektet ska i sin helhet vara färdigt till sommaren 2019.