29 september • 2015 • Luleå • Umeå • Uppsala

Mejla gärna din faktura till oss

Vi har nyligen gått över till faktura- och ordersystemet Symbrio. Det innebär bland annat att vi kan hantera fakturor på ett mer miljöeffektivt sätt och ta emot leverantörsfakturor via mejl. Vill du också spara tid, porto och transporter: mejla din faktura till faktura@umia.se

 

Symbrio