14 mars • 2016 • Umia

Källarlägenheter färdigställs

På Västra Bäckgärdet färdigställer Bostaden sex källarlägenheter. Entreprenör är Rekab, Umia installerar. Påbörjat, beräknas klart augusti 2016.