22 oktober • 2015 • Umeå

Invigning på UMEVA

Sedan 2013 har Umeva genomfört en omfattande utbyggnad och uppgradering av reningsverket på Ön. Under hösten 2015 är arbetet klart och hela anläggningen tas i drift. Umia har varit på plats sedan byggstart och utfört alla installationer: rörteknik, fläktteknik, elteknik, energiteknik och reglerteknik. Den 22 oktober var representanter för Umias företagsledning inbjudna på Umevas invigning av det nya reningsverket.

Moderna anläggningsdelar har byggts för att klara nya miljökrav och ökad anslutning av fastigheter, enligt Umeå kommuns vision om 200 000 invånare år 2050. En modifiering och uppgradering av den befintliga anläggningen har också gjorts för att skapa bättre arbetsmiljö och elsäkerhet. Lördag 24 oktober är det visning och öppet hus för allmänheten.

Foto av Andreas D. UMEVA 2050