3 december • 2015 • Umeå

Gammal och ung i spännande samverkanshus

Med ett symboliskt ballongsläpp invigde Umeå kommuns Agneta Nilsson och Umias vd Martin Hörnquist projekt Älgvägen på Marieberg. Huset ska inrymma förskola, äldreomsorg och gemensamt produktionskök. Nyheten fick stort genomslag i lokala medier i slutet av november.

– Entréplan, personalutrymmen och produktionskök kommer att användas av båda verksamheterna. Det är ett resurssmart sätt att bygga samtidigt som det öppnar nya möjligheter för samverkan, säger Agneta Nilsson, byggprojektledare.

Det 6 700 kvadratmeter stora huset byggs i fyra plan. Det ska innehålla fyra förskoleavdelningar och 60 lägenheter. I planen ingår att de boende och barnen ska kunna träffas på ett naturligt sätt, till exempel kring växthuset på gården.

Det är första gången Umeå kommun bygger den här typen av gemensamhetsbyggnad. Umia installerar. Huset beräknas stå färdig hösten 2017.

ballongsläpp_webb plockad från Umeå kommuns hemsida

http://www.vk.se/plus/1582702/forskola-och-aldreboende-blir-sambos

http://www.folkbladet.nu/1537908/forskola-och-aldreboende-under-samma-tak

http://www.byggnyheter.se/node/114435

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6309723

http://umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggabo/

byggstartavsamverkanshusfiradesmedballongslapp.5.717df1d315115d0fc6af958.html