12 mars • 2017 • Lund • Malmö

Fler uppdrag i Lund

På uppdrag av Byggnadsfirman Otto Magnusson AB har Umia Syd installationsuppdragen vid ombyggnaden av en vårdavdelning inom Lunds Sjukhus (Lungmottagning Sus By 40) El, Vent, Rör, Styr och Övervakning. Även Umia Sprinkler ingår i entreprenaden. Slutkund är RegionService, Region Skåne.

Umia Syd Service har tecknat serviceavtal med Star Hotell i Lund.