9 mars • 2017 • Lund • Malmö

Fler uppdrag för Umia Syd

Mjöbäcks Entreprenad anlägger 58 bostadsrätter i fyra nybyggda trevåningshus och ett ombyggt tvåvåningshus i Björkenäsparken mitt i Löddeköpinge (Kävlinge kommun). Första etappen består av 22 lägenheter. Umia Syd totalinstallerar (El, Vent, Rör samt  Styr & Övervakning). Beställare: Wästbygg. Slutkund Mjöbäcks Entreprenad AB.

I Limhams högsta hus (Vittlingen) genomförs stambyte som berör 93 lägenheter och 24 hotellrum med 7 butikslokaler. Umia Syd installerar Rör och Ventilation på uppdrag av BeRoll Bygg AB.

I stadsdelen Oxievång sker ombyggnad av 18 lägenheter (varav 8 LLS). På uppdrag av Skanska Direkt utför Umia Syd totalinstallation (El, Vent, Rör, Sprinkler samt Styr & Övervakning). Slutkund är Brinova Fasdtigheter.