6 november • 2015 • Umeå

Fler servicebilar

Umias fordonspark förnyas och växer. Under hösten har ett par nya servicebilar tillkommit. Det betyder att i Umeå-området finns nu totalt 43 servicebilar.

bil_umia-300x199