17 maj • 2017 • Skellefteå • Umeå

Energisparprojekt på Carlshem

Hos BRF Bärnstenen på Carlshem i Umeå genomför Umia ett omfattande energisparprojekt. Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på sju huskroppar. På uppdrag av föreningen förvaltas husen av Riksbyggen, som är Umias uppdragsgivare för entreprenaden.

I projektet ingår installation och driftsättande av en bergvärmeanläggning och tillhörande anpassningar av det befintliga värme- och ventilationssystemet. BRF Bärnstenen skriver på sin hemsida att minskade energikostnader ger besparingar som kommer att öka i takt med att investeringen amorteras. Trots den stora investeringen behöver de boendes månadsavgifter inte höjas. Projektet beräknas vara klart i oktober 2017.