24 november • 2017 • Stockholm • Uppsala

Unik satsning om Östersjön på Skansen

BalticSea2020 och Skansen håller på att uppföra ett unikt kunskapshus om Östersjön, kallat Östersjön på Skansen. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om havet, samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om Östersjön. Ett jättespännande projekt där Umia Stockholm totalinstallerar El, Rör, Vent och Sprinkler. Beställare är SH-bygg.

skansen-foto-fran-gerhard

Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Östersjöhuset på Skansen kommer att bestå av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. Det beräknas vara klart hösten 2018. Östersjöhusets innehåll utarbetas i tätt samarbete med forskare från Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer om BalticSea2020>>