15 mars • 2016 • Umeå

Behörighetsutbildning OVK

Umias Oscar Lundström och Rickard Andersson har genomgått OVK-utbildning på Teknologiska Institutet. Utbildningen ger K-behörighet. OVK innebär funktionskontroll av ventilationssystem.