23 mars • 2016 • Luleå

Bättre vattenkvalitet hos Ankarkronan

Umia har fått förtroendet att byta tappvattensystemet i sex huskroppar hos BRF Ankarkronan i Luleå. Arbetena startas i april, beräknas klart juni 2016.