29 april • 2016 • Umeå

Ångledningar på Umeå mejeri

Norrmejerier fortsätter bygga ut ostförädlingsanläggningen vid Umeå mejeri på Ersboda. Umia installerar förberedande processledningar, bland annat en 27 bars ångledning. Start i april, beräknas klart juni 2016.