Nyheter

24 december • 2019 • Innovation • Koncern • Luleå • Lund • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Teknikkonsult • Trelleborg • Umeå • Uppsala

1 februari • 2019 • Koncern • Luleå • Lund • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia Teknikkonsult växer i Sverige

Umia Teknikkonsult AB har nu klart med tre verksamhetschefer som täcker norra, mellersta och södra landet. Ledningsgruppen på bilden, fr.v: Jörgen Åström, vd och verksamhetschef Nord, Michael Schönström, verksamhetschef Syd, samt Mattias Nordin, verksamhetschef Mitt.

– Vi står för ett modernt sätt att arbeta integrerat i projekten, säger vd Jörgen Åström. Umia lyfter in konsultledet i samarbetsfilosofin Umiamodellen och det ger ytterligare synergier. Umiamodellen är ett nytt tänkande i en ganska konservativ bransch. Samarbete och samordning så tidigt som möjligt mellan olika tekniker är vägvinnande och spar tid. Vi får ett mycket positivt bemötande från kunderna som gillar effektiviseringen.

Organisatoriskt är Umia Teknikkonsult indelat i tre regioner, där vd Jörgen Åström, Umeå, är verksamhetschef för norra Sverige, Michael Schönström, Malmö, för södra landet och nyligen rekryterades Mattias Nordin som verksamhetschef i Mellansverige med placering i Stockholm. På ett par års sikt beräknas bolaget bestå av 50-60 personer på olika platser i landet.

– Det var Umiamodellen och arbetssättet som gjorde att jag tog steget, säger Mattias Nordin. Traditionellt hänger man lite utanför projekten som teknikkonsult och gör punktinsatser. Den riktiga kontinuiteten uteblir. Med Umiamodellen jobbar vi nära projektledarna och finns med hela vägen. Det är roligare att arbeta så, och framför allt bättre för slutresultatet och en trygghet för kunden. Det blir mycket enklare att komplettera och justera när vi finns så nära varandra och har en uttalad samarbetsfilosofi inom koncernen.

Mattias Nordin, 40, bor på Lidingö och har runt 18 års branscherfarenhet, först några år som rörinstallatör, sedan som VVS-ingenjör med tjänster hos bl.a. ÅF, Skanska och senast som sektionschef hos PE Teknik & Arkitektur.

– Jag känner starkt för Umiamodellen och filosofin med samverkan över teknikgränserna. Det är många i branschen som vill jobba såhär, men ingen som lyckats genomföra det så tydligt som Umia. Kanske beror det på att bolaget är ungt och har startat från scratch med samarbetsfilosofin som grund för hela affärsidén. Det känns väldigt roligt och intressant att få vara med och bygga upp verksamheten i Stockholm och Uppsalaområdet, säger Mattias.

 

2 januari • 2019 • Koncern • Luleå • Lund • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Teknikkonsult • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia passerar 700 anställda

I dagarna passerade Umia 700 anställda i landet. När vi startade företaget 2010 var vi fyra personer i Umeå. Numera finns vi med lokalägda bolag från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

Vi säger välkommen till årets alla nyanställda, och sänder stor tacksamhet till alla andra medarbetare och delägare som är med och sprider Umiamodellen runt om i Sverige.

12 december • 2018 • Koncern • Luleå • Lund • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia arbetar för ett hållbart samhälle

Umias hållbarhetsarbete handlar om att bygga vidare på något som redan finns: Umiamodellen.

Den är ett kraftfullt verktyg som lägger grunden i en bransch där det är vanligt med täta skott mellan olika tekniker. Hos oss spänner hållbarhet över miljömässiga, ekonomiska, samhälleliga och etiska frågor. Det handlar bland annat om smart och resurseffektivt arbete, om personalens välbefinnande, om samspelet med våra leverantörer och förstås våra kunder.

Hur vi gör och vad vi prioriterar har vi dokumenterat i vår Hållbarhetsrapport. Läs mer om Umias hållbarhetsarbete här >>

5 oktober • 2018 • Stockholm • Uppsala

Umia Öst på Arlanda och i Märsta

Brage förskola beräknas inflyttningsklar 2020.  Illustration: TOL arkitekter.

 

Umia Öst i Uppsala noterar en stark vår och höst, med ett flertal nya uppdrag, bland annat en ny förskola i Märsta och ett hotell i Arlanda.

– Vi har funnits i Uppsala mindre än två år, men är redan runt 90 anställda och har en stabil tillväxt, säger Per-Olov Pettersson, ny vd sedan maj 2018. Siktet är inställt på att växa ytterligare, men i lagom takt.

– Vi har haft en väldigt god ”hit-rate” den senaste tiden och tagit hem 65 procent av lämnade offerter. Det känns som ett kvitto på att vi jobbar rätt. Jag tror marknaden i Uppsala lärt känna oss och vårt sätt att arbeta. Vi behöver inte förklara vilka vi är varje gång längre. Med Timmy Carlsson som ny verksamhetschef fläktteknik, är ledningsgruppen dessutom komplett och det ger stabilitet. Timmy kommer från egna led där han verkat som både kalkylator och entreprenadingenjör, säger P-O Pettersson.

Av de större uppdragen i höst kan nämnas Alma storkök i Uppsala (lokaler för utbildning), ombyggnad av Industrihus kontorslokaler i kvarteret Kölen samt Long Stay Hotel som uppförs på ett våningsplan i Flight Academy-huset vid Arlanda flygplats.

Umia Öst ska även leverera installationer i nybygget av Brage förskola i Märsta med plats för 170 barn. Brage förskola är en miljösatsning som ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Den ska även uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver, vilket ställer höga krav på bland annat ventilation och andra installationer.

Förutom nybyggen och renoveringar är Umia också en växande aktör inom teknisk service.

– Rutinerade verksamhetschefen Tommy Northun leder serviceavdelningen tillsammans med en serviceledare och deras erfarenhet tillsammans med kunniga servicetekniker betyder mycket för utvecklingen. Vi får in uppdrag hela tiden och satsar på att bygga ut den sidan ännu mer.

 

 

2 juli • 2018 • Stockholm • Uppsala

Umia Öst installerar i ”Skandalhuset”

Det välkända Skandalhuset* i centrala Uppsala ska byggas om till 50 hyresrätter.

På uppdrag av Uppsala Akademiförvaltning har Umia Öst fått uppdraget att utföra installationerna av El, VS, Ventilation och Styrning. Ordervärdet är omkring 14 miljoner kronor och entreprenaden ska vara klar i slutet av november 2019.

– Det är ett stort förtroende att få arbeta med moderniseringen av installationerna i en så anrik fastighet. Med Umiamodellens fördelar så är vi övertygade om att beställaren kommer att bli nöjd, säger Per-Olov Pettersson, vd för Umia Öst.

– Vi har sedan tidigare ett ramavtal med Uppsala Akademiförvaltning gällande service och mindre uppdrag, och nu får vi även leverera en större entreprenad till dom vilket vi är mycket glada för.

Skandalhusets har länge använts som kontorslokaler, samt inrymt den klassiska Fyrisbiografen i gatuplanet. Under hösten kommer kontorsytorna att rivas ut och därefter börjar omvandlingen från kontor till bostäder. Det vackra stenhuset är mer än 100 år gammalt och har förstås en hel del detaljer som ska bevaras. Det är ca 5 500 kvadratmeter (sju våningar) som ska byggas om.

Den minsta lägenheten blir en etta på 42 kvadratmeter och den största en 6-rummare på 197 kvadratmeter. I planerna finns också en etagelägenhet i två våningar, där takhöjden blir cirka nio meter i vissa delar.

 

* Fakta Skandalhuset

Grosshandlare Beskow lät uppföra ”skandalhuset” mellan 1906 och 1910. Skandalen ska ha bestått i att man hade fräckheten att bygga ett hus som var högre universitetshuset på andra sidan gatan. Med stora paradvåningar till på köpet. Numera utmärker sig nog huset i första hand som ett gott exempel på det tidiga 1900-talets storstilade byggnadskonst. I gatuplanet finns en av landets äldsta biografer, Fyrisbiografen, som drivits i lokalen av samma familj sedan 1911.

Källa: Uppsala Akademiförvaltning

7 maj • 2018 • Koncern • Stockholm • Uppsala

P-O Pettersson vd för Umia Öst

Från 1 maj är Per-Olov Pettersson, Uppsala, ny vd för Umia Öst. Han fortsätter också med uppdraget som verksamhetschef Rörteknik.

   Per-Olov Pettersson blev delägare och verksamhetschef hos Umia Öst i november 2017. Nu tar han alltså steget och blir ledare för hela företaget med Uppsala som huvudort.

– Det här halvåret har verkligen gett mersmak på Umiamodellen och den filosofi företaget står för med samarbete över teknikgränserna. När jag fick frågan att bli vd så var det inget svårt beslut. Jag trivs utmärkt och vill gärna vara med och bidra för att bygga vidare på ett bra koncept som vi får mycket god respons på från våra kunder i Uppsala och norra Stockholm, säger Per-Olov Pettersson.

Han är en välkänd profil i branschen och har drygt 30 års erfarenhet; på senare år i ledande positioner. Innan P-O klev över till starkt växande Umia var han affärsområdeschef Service på Radiator VVS i Stockholm/Uppsala, och dessförinnan avdelningschef i 15 år på Bravida Uppsala/Märsta.

– Umia och Umiamodellen är en frisk fläkt i branschen som verkligen tillfört något nytt på många orter i Sverige, säger P-O. Jag märker att kunderna uppskattar vår paketering med en helhet som löser gränsdragningsfrågor som kan uppstå på entreprenader som involverar många teknikområden.

– Uppsala har fortsatt god tillväxt, även om det finns tecken i landet som helhet på en inbromsning av nybyggen. Här finns en bra blandning av offentliga och privata projekt, men det är klart att marknaden hårdnat en del den senaste tiden. Vi har en bredd med både entreprenad och service, så jag ser goda möjligheter för Umia Öst att fortsätta växa, inte minst i samspel med vårt systerföretag Umia Stockholm. Vi är en resurs för varandra i uppdragen som ligger geografiskt mellan Uppsala och Stockholm.

28 mars • 2018 • Stockholm • Uppsala

Installerar i Gränbystadens nya biograf

Uppsala växer så det knakar. Antalet invånare ökar med nio procent per år och marknadstillväxten ligger på 15 procent. Gränbystaden är en av de mest expansiva delarna av Uppsala och troligen helt integrerad med Uppsalas innerstad inom några år. Här uppför fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ytterligare ett handelsområde för nöje, mat och handel.

I den södra utbyggnaden av Gränbystadens galleria bygger Nordisk Film Biografen Södra med fem salonger plus en lounge samt personalutrymmen. Umia Öst har generalentreprenaden för ventilation, VS och el, ett uppdrag som redan är igång och beräknas vara klart i slutet av september 2018.

Nybyggnaderna i Gränbystaden kommer att vara BREEAM-certifierade, vilket betyder att ett antal miljöaspekter beaktas ur ett helhetsperspektiv i byggskede, förvaltning, drift och existens.

2 februari • 2018 • Stockholm • Uppsala

Serviceavtal med Uppsala Akademiförvaltning

Nyligen blev det klart att Umia Öst blivit utvald att teckna ett omfattande serviceavtal med Uppsala Akademiförvaltning.

– Det känns mycket bra att vi lyckats skriva ramavtal med en så stor och seriös fastighetsägare i Uppsala, säger servicechef Tommy Northun på Umia Öst AB.

Det 2-åriga ramavtalet omfattar teknikområdena el, värme/sanitet (vs) och ventilation. Uppsala Akademiförvaltnings fastighetsavdelningen ansvarar för ca 200.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, företrädesvis i centrala och andra attraktiva lägen i Uppsala. Omkring 70 procent är kommersiella lokaler och resten bostäder.

– Detta är en viktig pusselbit i vår ambition att växa som serviceleverantör i Uppland, fortsätter Tommy Northun. Att avtalet gäller flertalet teknikområden är ett gott betyg för bredden i vår verksamhet.

Läs mer om Uppsala Akademiförvaltning >>

2 januari • 2018 • Koncern • Luleå • Lund • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Gott Nytt År 2018

Umia önskar alla kunder, samarbetspartners och medarbetare en god fortsättning och ett Gott Nytt År 2018!