21 februari • 2017 • Umeå

159 nya lägenheter Öst på stan

Kv Mården, Umeå. Illustration: Arkinova.

På uppdrag av Selbergs Entreprenad AB utför Umia alla installationer i Bostadens planerade nyproduktion av 159 moderna lägenheter Öst på stan i Umeå (Östra Norrlandsgatan, kv Mården).

Det handlar om s.k. förtätning i centralt läge, med lägenheter i storlekarna ettor till fyror. De byggs i en sammanhängande huskropp vilket ger bra gårdsmiljö med sollägen och mötesplatser för hyresgästerna på en bilfri innergård. I detaljplanen finns även en förskola med sex avdelningar och en lummig park.