9 mars • 2017 • Malmö

106 nya lägenheter i Limhamn

Ikano Bostadsproduktion bygger 106 nya lägenheter (BRF Spira och Växa) fördelade på fyra huskroppar vackert belägna i Elinegård, Limhamn. Umia totalinstallerar (El, Vent, Rör samt Styr & Övervakning). Beställare och slutkund är Ikano Bostadsproduktion.