Nyheter

24 december • 2021

1 november • 2021

Umia Säkerhet integreras med de lokala bolagens erbjudande

Umia Säkerhet AB bildades 2017 och har sedan dess varit en stark enhet i Umias koncept med totalinstallationer.

I dagarna gör vi en administrativ förändring, då bolaget fasas ut och verksamheten i stället blir en del av Umia-bolagens tjänsteutbud.
Detta innebär inga praktiska förändringar i vårt erbjudande till kunder eller leverantörer.

”Ni har kvar samma kontaktpersoner hos oss och har tillgång till samma tjänster som vi alltid levererat. Det här steget stärker vår idé om att leverera effektiva totalinstallationer. Det som kallas Umiamodellen”, säger Hans Näslund.

Umia är en växande koncern med lokalägda dotterbolag som erbjuder effektiva installationslösningar inom el-, fläkt-, rör-, regler-, sprinkler- och säkerhetsteknik samt automation. Vi levererar också projekteringstjänster via Umia Teknikkonsult.
Helhetslösningar och samarbete mellan teknikområden är grunden för verksamheten. Det sparar pengar åt våra kunder och skapar kostnads- och energieffektiva resultat.

Har du några frågor, välkommen att höra av dig till:

Hans Näslund, 072-254 48 50, hans.naslund@umia.se

21 oktober • 2021

Umia Innovation nära toppen bland landets konsultbolag

Snabbväxande konsultbolaget Umia Innovation tar jättekliv i sin tillväxt.
I den årliga Konsultkollen, som jämför mer än 250 konsultbolag i landet, placerar sig Umia Innovation på andra plats vad gäller omsättningstillväxt (+97,5 procent) och ökat antal medarbetare (+56,5 procent).

Företaget startades för bara två år sedan av (fr.v. på bilden) Jonas Jonsson, Daniel Palmlöf, Mats Olsson och Mikael Sjödin. I dagarna närmar man sig 70 anställda totalt på sina kontor i Umeå och Skellefteå.

– Det känns fantastiskt att vår idé slagit så väl ut och att marknaden i landets norra region tagit emot oss med öppna armar, plus att så många duktiga konsulter söker sig till oss, säger Jonas Jonsson, koncern-vd.

 • Frihet under ansvar

– Vi satsar mycket på personalen med tillit, flexibilitet och ger medarbetarna mycket eget ansvar i projekten och gentemot våra kunder.

Umia Innovation fokuserar främst på växande företag och organisationer i norra Sverige. Bland kunderna finns BAE Systems, Northvolt, Cytiva, Komatsu, Rototilt, Termo Fisher, Boliden och Apoteksbolaget med flera.

– Vi kan de regionala förutsättningarna och har lösningar för en global marknad. Vår grundidé är att se till helheten och att människor utvecklas i samklang med spetsteknik och avancerade systemlösningar. Processer, teknik och ledarskap är våra ledord, och jag tror att kunderna gillar bredden i vårt erbjudande, säger Jonas Jonsson.

 • Kan växa mer

Umia Innovation startades i Umeå av Jonas Jonsson, Mikael Sjödin, Mats Olsson och Daniel Palmlöf. Ganska snart etablerade man sig även i Skellefteå och ytterligare expansion kan vara på gång.

– Pandemin blev bara ett litet hack i kurvan för en del av marknaden, så utvecklingen i regionen är fortsatt kraftfull och tilltagande. Efterfrågan på våra tjänster är stor, så vi rustar oss för att motsvara förväntningarna. Vi har planer för nästa steg, säger Jonas Jonsson.

Konsultkollen publiceras varje år av kompetensföretaget Cinode. Där jämförs över 250 konsultbolag med mer än 15 anställda.

Läs mer på www.cinode.com/konsultkollen >

Läs mer om Umia Innovations tjänster >

 

6 september • 2021

Umia Stockholm firar

Nu i september 2021 är det fem år sedan Umia Stockholm AB etablerades.

Tillväxten har varit snabb. Redan efter tre år var bolaget uppe och nosade på en kvarts miljard i omsättning med mycket goda resultat.
De senaste två åren har bolaget konsoliderat verksamheten runt dessa nivåer för att stå starkt inför nästa steg.

– Vi har gått från noll till närmare 80 anställda på fem år, med god omsättning och bra resultat. Det känns kanonbra. Nu siktar vi på dubblad omsättning lagom till 10-årsdagen, med fortsatt starka resultat, säger Jonas Hedlund, vd Umia Stockholm.

Genom åren har Umia Stockholm genomfört en bred palett av installationsprojekt, bl. a:
Östersjöhuset på Skansen, tillbyggnad av Arlanda flygplats, konsthallen Liljevalchs, Peabs huvudkontor och ett antal offentliga byggen som ett par skolor för totalt ca 2.500 elever.

Umia Stockholm installerar också i ett antal större lägenhetsprojekt. I huvudstaden finns även systerbolaget Umia Teknikkonsult.
Umia startades i Umeå 2010 och är numera en koncern med lokalägda dotterbolag från Luleå i norr till Ystad i söder.

25 augusti • 2021

Umia Ystad på rymdprojekt i Chile

Umia Ystad finns med som expert på automation och kylteknik vid design och bygge av ett rymdteleskop på 3.300 meters höjd i Chile. Teleskopet blir ett avancerat redskap för att bl.a. studera Vintergatan och ”dark energy” i ett expanderande universum.

Dan Österberg (projektledare automation) och Rikard Persson (kyltekniker) åkte till Chile i slutet av augusti för installation av utrustning, styr- och övervakningssystem för glidlager till teleskopet. Uppdraget genomförs i samarbete med företagen HYDX och SKF.

 • Projekterar – Designar – Bygger

Teleskopet byggs på Cerro Pachón-platån, ca 60 mil norr om huvudstaden Santiago. Teleskopet heter The Vera C. Rubin Observatory, ett sätt att hedra astronomen Vera Rubin. Umia Ystad finns även med och designar ytterligare tre teleskop på olika platser.

– Vår del i detta projekt är att vi projekterar, designar och bygger styr- och övervakningssystemet till hydraul-aggregatet, från HYDX, som förser teleskopets lagersystem, från SKF, med olja, berättar Dan Österberg.

 • Håller rätt temperatur

– Denna olja, tillsammans med lagerna, producerar en oljefilm tunnare än ett mycket tunt A4-papper så att teleskopet kan rotera. Oljefilmen får inte vara varmare än omgivningstemperaturen, så därför levererar vi ett kylsystem som ser till att rätt temperatur alltid hålls, vilket vi också styr och övervakar.

– I systemen övervakas allt man kan tänka sig gällande tryck, temperatur, flöde, samt tjockleken på oljefilmen. Om något fallerar, så övervakar och styr vårt system att teleskopet hinner stanna innan den viktiga oljefilmen försvinner, förklarar Dan Österberg.

Läs mer om The Vera C. Rubin Observatory >>

20 juni • 2021

Information kring Coronaviruset och våra åtgärder

Umia-koncernen och de lokala Umia-bolagen följer utvecklingen kring Coronaviruset, Covid19. Våra medarbetares och samarbetspartners arbetsmiljö och hälsa är vår högsta prioritet.

Hos oss ska alla känna sig trygga. Därför följer vi myndigheternas rekommendationer och är beredda att vidta de åtgärder som krävs ifall läget förändras och nya krav eller rekommendationer meddelas.

Vad gäller resor och stora möten begränsar vi dem till ett absolut minimum. I största möjliga mån försöker vi mötas digitalt.

Vi uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer, påminner att handhygien är mycket viktigt samt att de ska vara uppmärksam på symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Umia bevakar utvecklingen kontinuerligt och följer myndigheternas krav och rekommendationer.

Tillbaka >>

26 maj • 2021

Umia installerar nytt lägenhetsprojekt i Malmö

Umia Syd har uppdraget att installera el, ventilation, styr och rör i projekt OP&Grönska, på uppdrag av Ikano Bostad. Just nu pågår projekteringen. Produktionsstarten för Umia beräknas till september.

Detta stora lägenhetsprojekt är beläget i Malmö mellan historiska Limhamn och framtidens Hyllie, där den helt nya stadsdelen Elinegård växer fram.

Projektet består av tre huskroppar och ett garage som sammanbinder två husbyggnader. Totalt blir det 168 lägenheter varav 98 hyreslägenheter och 70 bostadsrätter.
Första inflyttning är preliminärt beräknad till första kvartalet 2023.
Läs mer om projektet på Ikano Bostads hemsida >>

 

12 april • 2021

Stort projekt i centrala Malmö

Umia Syd ska installera el, ventilation, styr och rör i kvarter Masthusen 15, ett omfattande projekt i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Byggentreprenör är NCC, som på uppdrag av Skandia Fastigheter bygger ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kv Masthusen 15.
Just nu pågår projekteringen. Preliminär produktionsstart för Umia är månadsskiftet april-maj 2021.

Detta är ett intressant projekt med olika verksamheter. Tre byggnader skall uppföras. En förskola (5 plan, 2.500 kvm), ett parkeringshus med parkering (7 plan, 2.000 kvm) och några kontor och ett bostadshus innehållande 77 lägenheter i 12 plan.

Umia har haft ett nära samarbete med byggentreprenören NCC under hela anbudstiden.
Läs mer på NCC:s hemsida >>

 

18 mars • 2021

Umia Ystad moderniserar Klagshams reningsverk i Malmö

Moderniseringen av Klagshamsverket har påbörjats. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad.

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.

Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med etapp 2 av den omfattande moderniseringen som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år. Ansvarig projektledare är Martin Lejon, Umia Ystad.

Syftet är bl.a. att kunna nyttogöra den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el.

– Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift. Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.

 • Nytt värmesystem

– Vi har mycket stort förtroende för Umia, som även arbetade med etapp 1. De lägger fokus på projekteringen och det förberedande arbetet, så att den dagliga driften inte påverkas. De har också den erfarenhet som krävs för att projektleda ett så här omfattande renoveringsarbete, säger Patrick Liljedahl.

Etapp 1 var klar 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket. Etapp 2 tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el/styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet. Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.

 • Projektering och planering

– Detta är ett mer komplext uppdrag än etapp 1, säger Martin Lejon, projektledare på Umia Ystad. Till stora delar liknar det här ett nybygge, men samtidigt pågår normal drift hela tiden.

– Det känns bra att vi kan jobba så nära uppdragsgivaren och att de inser vikten av att lägga tid på projekteringen. Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.

 • Ska klara fler användare

Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras:

 • Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar och kompetens
 • Öka verkningsgraden genom effektivare användning av gas/energi
 • Ökad krisberedskap, dvs säkra driften vid strömavbrott genom att generera egen elkraft
 • Framtidssäkra anläggningen för att kunna ansluta fler användare

Hela etapp 2 vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klart någon gång under 2025.

15 mars • 2021

Umia Syd installerar i Limhamns sjöstad

Umia Syd har nyligen påbörjat arbetet med ett nytt stort installationsuppdrag vid Limhamns sjöstad i Malmö, kvarter B – Havsbrynet. Uppdragsgivare är Skanska.

Umias arbete omfattar el, ventilation, styr och rör. Projektet består av sju huskroppar, totalt 148 lgh, samt ett stort underjordiskt garage som sammanbinder husen. Ingår gör även fem fläktrum, två undercentraler plus el-centraler i respektive hus.

Lägenheterna beräknas inflyttningsklara från hösten 2022.