Nyheter

2 juni • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Umeå • Uppsala

Ovanligt högtflygande uppdrag i Umeå

Scandinavian Air Ambulance plan Beechcraft B250.

I Umeå har Umia genomfört ett uppdrag av det lite mer ovanliga slaget.

– Vi fick en förfrågan från ambulansflyget Scandinavian Air Ambulance att tillsammans med deras flygtekniker utföra en luftflödesmätning i en av deras flygplansmodeller inför en viktig upphandling, berättar Mattias Hörnberg, projektledare Umia ventilation.

Mattias och vent-teknikern Thomas Westergård skapade en specialtillverkad anslutning till luftslussen (s.k. outflow valv) mellan tryckkabinen och utflödesventilen, så att man via en slang kunde koppla in mätinstrumentet. Därefter genomfördes mätningar dels på marken (0 feet), dels på olika höjder under normal flygning. 0 feet gav ett resultat på 58 liter/sek, medan 30 000 feet (ca 10 000 m) visade 50 liter/sek.

– Det var ett ganska ovanligt uppdrag, men en kul utmaning som vi lyckades genomföra på ett bra sätt för kunden som fick svar på sina frågor och en vederhäftig dokumentation. Värdena var normala, säger Mattias Hörnberg.

23 maj • 2017

Satsar stort i Trelleborg

Umia fortsätter expandera i södra Sverige. Nyligen etablerades det lokalt delägda bolaget Umia Trelleborg AB. Ägargruppen är klar liksom ett antal uppdrag som redan är igång.

– Vi tror på lokalt engagemang, smart tekniksamverkan och tydliga mål. Det funkar i Malmö, Umeå, Stockholm och övriga landet. Det kommer att bli bra även i Trelleborg, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Patric Halldén (t v) och Johan Andersson.

Umia Trelleborg AB har två rutinerade delägare verksamma ledningen. Patric Halldén, vd och verksamhetschef el, är ett välkänt ansikte i den lokala installationsbranschen med runt 35 års erfarenhet. Närmast kommer han från chefsuppdrag hos Prenad AB.

Den andra delägaren, Johan Andersson, har runt 30 års branscherfarenhet. Han är verksamhetschef rör och kommer närmast från Assemblin. Umia är redan igång med uppdrag, bland annat i kommunens stora satsning på nya Vannhögs- och Lillevångsskolan med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

– Trelleborg är expansivt och det händer mycket positivt, så det var enkelt att kliva på Umia och konceptet Umiamodellen, säger Patric Halldén. Efter många år i branschen är det utvecklande att bredda sin syn på alla installationstekniker och se dem som en helhet. Umiamodellen är ett modernt och smart koncept som kombinerar ett nära och småskaligt tänk med kapacitet för både stora entreprenader och mindre serviceuppdrag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Umia Syd i Malmö och bra stöd från koncernledningen. Umia har lyckats bygga upp starka lokala bolag på ett flertal orter i landet, så det känns väldigt bra att bli en del av detta.

 

17 maj • 2017 • Skellefteå • Umeå

Energisparprojekt på Carlshem

Hos BRF Bärnstenen på Carlshem i Umeå genomför Umia ett omfattande energisparprojekt. Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på sju huskroppar. På uppdrag av föreningen förvaltas husen av Riksbyggen, som är Umias uppdragsgivare för entreprenaden.

I projektet ingår installation och driftsättande av en bergvärmeanläggning och tillhörande anpassningar av det befintliga värme- och ventilationssystemet. BRF Bärnstenen skriver på sin hemsida att minskade energikostnader ger besparingar som kommer att öka i takt med att investeringen amorteras. Trots den stora investeringen behöver de boendes månadsavgifter inte höjas. Projektet beräknas vara klart i oktober 2017.

16 maj • 2017 • Luleå • Lund • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Seniorboende sparar energi

I dagarna påbörjas inflyttningen i Seniorhusen Berghems 104 nybyggda lägenheter, vackert belägna på Axtorpsvägen i Umeå. På uppdrag av Selbergs Entreprenad har Umia utfört totalinstallationer under uppförandet av fastigheterna. Projektet är slutbesiktat.

Som kompletterande uppdrag från Seniorhusen installerar Umia just nu en bergvärmepump på 60 kW, collector-borrhålen är totalt ca 2 200 meter. Det är en energisparlösning som beräknas kapa en stor del av energiförbrukningen.

3 maj • 2017 • Lund • Malmö • Stockholm • Trelleborg

The Point – 29 exklusiva våningar i Malmö

I Malmös nya och växande stadsdel Hyllie, driver Annehem ett av de mer spektakulära byggprojekten i Skåne – Point Hyllie. Den fjärde och sista etappen består av ett 110 meter högt hus, The Point med 29 våningar, som blir den högsta och mest spektakulära byggnaden i området.

The Point ska bl.a. inrymma exklusiva kontorslokaler, som får ett strategiskt läge nära Citytunnelns tågstation Hyllie. Nästa station västerut är Kastrups flygplats i Köpenhamn, i den andra åkriktningen når man Malmös centrala delar på några minuter.

På uppdrag av Peab utför Umia Syd totalinstallationer av EL-VS-VE-Sprinkler i byggnaden.

Läs mer om The Point på Annehems hemsida >>

2 maj • 2017 • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia bygger sprinkleranläggning åt Arlanda Express

På uppdrag av A-Train, som äger och driver Arlanda Express, bygger Umia Sprinklerteknik en sprinkleranläggning som ska skydda A-Trains tågdepå, med service- och tvätthall, och förstås tågen som finns där för översyn och service.

– Vi är stolta över förtroendet att uppföra den här anläggningen, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik. Det är en ganska komplicerad installation som ställer höga krav på oss, eftersom tågen kommer att rulla precis som vanligt. Det innebär att runt 60 procent av uppdraget genomförs nattetid.

Umia bygger en sprinklerbassäng (600 kubikmeter), en pumpcentral samt ett pumphus i anslutning tågdepån i Rosersberg. Man drar markledningar in i huset, där sprinklersystemet ska skydda tågverkstaden, tvätthallen och eventuella tåg. Förutom sprinklermunstycken som skyddar ovanifrån, bygger Umia även ett s.k. deluge-sprinklersystem i anslutning till den långa servicegropen. Systemet aktiveras manuellt med öppna sprinklermunstycken under den förhöjda rälsen. Därmed skyddas tågen även underifrån i servicegropen som löper under rälsen. Uppdraget beräknas klart v27-2017.

19 april • 2017 • Stockholm • Uppsala

Nya uppdrag för Umia Öst

Umia Öst, med säte i Uppsala, noterar följande nya uppdrag enligt Umiamodellen med totalinstallationer:

Sverkerskolan renovering. Umia utför helentreprenad på uppdrag av Bygg Construct AB, slutkund är Uppsala kommuns skolfastigheter.

Ramsjö förskola.  På uppdrag av PR Uppsala Bygg AB utför Umia helentreprenad, slutkund är Uppsala kommuns skolfastigheter.

Åsundagården ombyggnad.  Umia levererar el, ventilation och styr på uppdrag av EAAB, slutkund är Enköpings kkommun.

Omega Arlanda. På området uppförs en servicebyggnad för långtidsparkering. På uppdrag av PR Uppsala Bygg AB utför Umia installationer som helentreprenad i projektet.

28 mars • 2017 • Malmö • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia Sprinkler söker fler medarbetare

Umia Sprinkler har rejäl fart på orderingången, främst i Mälardalen (se artiklar nedan).

– Det ser väldigt bra ut och därför söker vi fler sprinklermontörer för omgående anställning, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik.

Umia Sprinkler etablerades våren 2016 och är ett i raden av lokalt delägda bolag. Sprinklerteknik ingår som en naturlig del i Umias erbjudande av smarta totalinstallationslösningar inom energiteknik, elteknik, fläktteknik, rörteknik och reglerteknik. Umia-koncernen fortsätter att växa i Sverige genom de lokala Umia-bolagen. Sedan företaget bildades 2010 har lokal verksamhet startats i Umeå, Skellefteå, Luleå, Uppsala, Stockholm, Malmö och Trelleborg. Den totala omsättningen är omkring 350 miljoner kronor.

Läs mer om tjänsterna under Jobba här >>

23 mars • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia Sprinkler på uppdrag i Skåne

Sedan ett år tillbaka finns sprinklerteknik med som en del i Umia-koncernens erbjudande av kompletta installationslösningar inom ramen för Umiamodellen. Umia Sprinklerteknik AB bildades i mars 2016 och på ett år har bolaget byggt upp en stabil verksamhet med många uppdrag främst i Mälardalen.

Strategin är också att Umia Sprinklerteknik ska samverka med övriga lokala Umia-bolag i landet. Sedan en tid tillbaka är man engagerad i Malmö och Lund på uppdrag av Umia Syd. Det handlar om följande uppdrag:

  • Skånes Universitetssjukhus, Lund. Sprinklerinstallation vid ombyggnad av lungmottagningen. Beställare: Umia Syd.
  • Oxievång, boendesprinklerinstallation vid ombyggnad av LSS-boende, Malmö. Beställare: Umia Syd.
  • Dokumentet 5, Lund. Boendesprinklerinstallation inom nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Beställare: Umia Syd.
20 mars • 2017 • Lund • Malmö

Över 120 lägenheter i Lund

LKF (Lunds kommuns Fastighets AB) uppför Arkivet 5. Projektet byggs i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar och 128 lägenheter, varav 13 är avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa är placerade i ett eget trapphus. I kvarteret ska även en träffpunkt för seniorer inrymmas. Umia Syd installerar på uppdrag av Wästbygg.