Nyheter

6 september • 2021

Umia Stockholm firar

Nu i september 2021 är det fem år sedan Umia Stockholm AB etablerades.

Tillväxten har varit snabb. Redan efter tre år var bolaget uppe och nosade på en kvarts miljard i omsättning med mycket goda resultat.
De senaste två åren har bolaget konsoliderat verksamheten runt dessa nivåer för att stå starkt inför nästa steg.

– Vi har gått från noll till närmare 80 anställda på fem år, med god omsättning och bra resultat. Det känns kanonbra. Nu siktar vi på dubblad omsättning lagom till 10-årsdagen, med fortsatt starka resultat, säger Jonas Hedlund, vd Umia Stockholm.

Genom åren har Umia Stockholm genomfört en bred palett av installationsprojekt, bl. a:
Östersjöhuset på Skansen, tillbyggnad av Arlanda flygplats, konsthallen Liljevalchs, Peabs huvudkontor och ett antal offentliga byggen som ett par skolor för totalt ca 2.500 elever.

Umia Stockholm installerar också i ett antal större lägenhetsprojekt. I huvudstaden finns även systerbolaget Umia Teknikkonsult.
Umia startades i Umeå 2010 och är numera en koncern med lokalägda dotterbolag från Luleå i norr till Ystad i söder.

25 augusti • 2021

Umia Ystad på rymdprojekt i Chile

Umia Ystad finns med som expert på automation och kylteknik vid design och bygge av ett rymdteleskop på 3.300 meters höjd i Chile. Teleskopet blir ett avancerat redskap för att bl.a. studera Vintergatan och ”dark energy” i ett expanderande universum.

Dan Österberg (projektledare automation) och Rikard Persson (kyltekniker) åkte till Chile i slutet av augusti för installation av utrustning, styr- och övervakningssystem för glidlager till teleskopet. Uppdraget genomförs i samarbete med företagen HYDX och SKF.

 • Projekterar – Designar – Bygger

Teleskopet byggs på Cerro Pachón-platån, ca 60 mil norr om huvudstaden Santiago. Teleskopet heter The Vera C. Rubin Observatory, ett sätt att hedra astronomen Vera Rubin. Umia Ystad finns även med och designar ytterligare tre teleskop på olika platser.

– Vår del i detta projekt är att vi projekterar, designar och bygger styr- och övervakningssystemet till hydraul-aggregatet, från HYDX, som förser teleskopets lagersystem, från SKF, med olja, berättar Dan Österberg.

 • Håller rätt temperatur

– Denna olja, tillsammans med lagerna, producerar en oljefilm tunnare än ett mycket tunt A4-papper så att teleskopet kan rotera. Oljefilmen får inte vara varmare än omgivningstemperaturen, så därför levererar vi ett kylsystem som ser till att rätt temperatur alltid hålls, vilket vi också styr och övervakar.

– I systemen övervakas allt man kan tänka sig gällande tryck, temperatur, flöde, samt tjockleken på oljefilmen. Om något fallerar, så övervakar och styr vårt system att teleskopet hinner stanna innan den viktiga oljefilmen försvinner, förklarar Dan Österberg.

Läs mer om The Vera C. Rubin Observatory >>

20 juni • 2021

Information kring Coronaviruset och våra åtgärder

Umia-koncernen och de lokala Umia-bolagen följer utvecklingen kring Coronaviruset, Covid19. Våra medarbetares och samarbetspartners arbetsmiljö och hälsa är vår högsta prioritet.

Hos oss ska alla känna sig trygga. Därför följer vi myndigheternas rekommendationer och är beredda att vidta de åtgärder som krävs ifall läget förändras och nya krav eller rekommendationer meddelas.

Vad gäller resor och stora möten begränsar vi dem till ett absolut minimum. I största möjliga mån försöker vi mötas digitalt.

Vi uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer, påminner att handhygien är mycket viktigt samt att de ska vara uppmärksam på symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Umia bevakar utvecklingen kontinuerligt och följer myndigheternas krav och rekommendationer.

Tillbaka >>

26 maj • 2021

Umia installerar nytt lägenhetsprojekt i Malmö

Umia Syd har uppdraget att installera el, ventilation, styr och rör i projekt OP&Grönska, på uppdrag av Ikano Bostad. Just nu pågår projekteringen. Produktionsstarten för Umia beräknas till september.

Detta stora lägenhetsprojekt är beläget i Malmö mellan historiska Limhamn och framtidens Hyllie, där den helt nya stadsdelen Elinegård växer fram.

Projektet består av tre huskroppar och ett garage som sammanbinder två husbyggnader. Totalt blir det 168 lägenheter varav 98 hyreslägenheter och 70 bostadsrätter.
Första inflyttning är preliminärt beräknad till första kvartalet 2023.
Läs mer om projektet på Ikano Bostads hemsida >>

 

12 april • 2021

Stort projekt i centrala Malmö

Umia Syd ska installera el, ventilation, styr och rör i kvarter Masthusen 15, ett omfattande projekt i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Byggentreprenör är NCC, som på uppdrag av Skandia Fastigheter bygger ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kv Masthusen 15.
Just nu pågår projekteringen. Preliminär produktionsstart för Umia är månadsskiftet april-maj 2021.

Detta är ett intressant projekt med olika verksamheter. Tre byggnader skall uppföras. En förskola (5 plan, 2.500 kvm), ett parkeringshus med parkering (7 plan, 2.000 kvm) och några kontor och ett bostadshus innehållande 77 lägenheter i 12 plan.

Umia har haft ett nära samarbete med byggentreprenören NCC under hela anbudstiden.
Läs mer på NCC:s hemsida >>

 

18 mars • 2021

Umia Ystad moderniserar Klagshams reningsverk i Malmö

Moderniseringen av Klagshamsverket har påbörjats. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad.

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.

Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med etapp 2 av den omfattande moderniseringen som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år. Ansvarig projektledare är Martin Lejon, Umia Ystad.

Syftet är bl.a. att kunna nyttogöra den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el.

– Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift. Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.

 • Nytt värmesystem

– Vi har mycket stort förtroende för Umia, som även arbetade med etapp 1. De lägger fokus på projekteringen och det förberedande arbetet, så att den dagliga driften inte påverkas. De har också den erfarenhet som krävs för att projektleda ett så här omfattande renoveringsarbete, säger Patrick Liljedahl.

Etapp 1 var klar 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket. Etapp 2 tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el/styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet. Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.

 • Projektering och planering

– Detta är ett mer komplext uppdrag än etapp 1, säger Martin Lejon, projektledare på Umia Ystad. Till stora delar liknar det här ett nybygge, men samtidigt pågår normal drift hela tiden.

– Det känns bra att vi kan jobba så nära uppdragsgivaren och att de inser vikten av att lägga tid på projekteringen. Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.

 • Ska klara fler användare

Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras:

 • Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar och kompetens
 • Öka verkningsgraden genom effektivare användning av gas/energi
 • Ökad krisberedskap, dvs säkra driften vid strömavbrott genom att generera egen elkraft
 • Framtidssäkra anläggningen för att kunna ansluta fler användare

Hela etapp 2 vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klart någon gång under 2025.

15 mars • 2021

Umia Syd installerar i Limhamns sjöstad

Umia Syd har nyligen påbörjat arbetet med ett nytt stort installationsuppdrag vid Limhamns sjöstad i Malmö, kvarter B – Havsbrynet. Uppdragsgivare är Skanska.

Umias arbete omfattar el, ventilation, styr och rör. Projektet består av sju huskroppar, totalt 148 lgh, samt ett stort underjordiskt garage som sammanbinder husen. Ingår gör även fem fläktrum, två undercentraler plus el-centraler i respektive hus.

Lägenheterna beräknas inflyttningsklara från hösten 2022.

25 februari • 2021

Alexander – en prisad handledare

Alexander Lindqvist, elektriker på Umia, fick nyligen priset ”Månadens handledare” för sina insatser som mentor och inspiratör för elever på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Det behövs fler duktiga hantverkare och montörer i installationsbranschen. Därför är Umia engagerat i att leda in fler ungdomar på en spännande och viktig yrkesbana.

– Jag har haft många praktikanter och tycker det är kul. Jag har nog handlett säkert tio elever vid det här laget, säger Alexander Lindqvist som jobbar på Umia Elteknik och som numera ibland möter personer som han handlett under gymnasietiden ute på byggen som färdigutbildade branschkollegor.

– Det är en brant utvecklingskurva, så det är roligt att få lära upp och se hur de utvecklas.

Utmärkelsen från Yrkesgymnasiet delas ut med motiveringen:

”Med ett brinnande intresse samt engagemang som handledare är du med och formar morgondagens medarbetare inom yrket som elektriker. Du bidrar med din kunskap, engagemang samt ditt stora hjärta till att utveckla ungdomarna tillsammans med oss på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Du bidrar även på programråden med klokhet och sprider energi kring dig.

Vi är oerhört tacksamma för ditt engagemang och stolta att kunna utnämna dig som månandens handledare. Stort grattis Alexander!”

Läs mer: thorengruppen/news

5 januari • 2021

Stort uppdrag drar igång i Stockholm

I dagarna blev det klart att Umia Stockholm blir installationsentreprenör på uppdrag av 2xA Entreprenad, som bygger närmare 1.400 nya hyreslägenheter i olika projekt runt om i Stockholm.

– Det är fantastiskt spännande att dra igång dom här projekten, efter en intensiv höst med kalkylering och teknisk planering för att hitta optimala lösningar för så här stora uppdrag, säger Rolf Danielsson, marknadsansvarig hos Umia Stockholm.

Umia levererar totalinstallationer (el, rör, ventilation och reglerteknik) inklusive projektering i en systemlösning som arbetats fram för dessa hyreslägenheter som byggs bl.a. i Rönninge, Nacka, Häggvik och på Telefonplan i Stockholm.

– Den generella systemlösningen gör att det blir en effektiv kostnadsoptimering och rationella installationer utan att tumma på kvalitén, säger Rolf Danielsson.

Projektering har påbörjats och alla lägenheter beräknas vara klara 2023.

Läs mer om projekten och 2xA Entreprenad här >>

2 maj • 2020

Umia Innovation bildar lokalt bolag i Skellefteå

Nu är det klart att konsultbolaget Umia Innovation Skellefteå AB etableras med två lokala delägare. Välkände näringslivsprofilen Staffan Larsson lämnar sin post som Site Manager för Brokk och blir delägare och vd för det växande konsultbolaget.

Henrik Palmlöf, delägare (t.v.), och Staffan Larsson, vd och delägare för Umia Innovation Skellefteå.

– Umia Innovation jobbar för att skapa bättre förutsättningar för företag och verksamheter i Sverige att lyckas. Vi jobbar med hjälp till självhjälp, utveckling av verksamheter och personer. Att få göra detta lokalt i Skellefteå känns otroligt spännande med tanke på den potential som finns i regionen, säger Staffan Larsson.

 • Lokala delägare

Just nu har Umia Innovation runt 10 medarbetare i Skellefteå. Siktet är inställt på att vara 25-30 personer inom något år. Staffan Larsson har redan börjat nya jobbet. Den andra lokala delägaren är Henrik Palmlöf, senior konsult, som funnits med i bolaget sedan starten.

– Vi har en stark tillväxt i Skellefteåregionen som lagt grunden för nästa steg. I rådande orostider kan vi också bidra med erfarenhet och långsiktig strategi, inte minst genom Staffan som varit med länge, säger Jonas Jonsson, vd för Umia Innovation Sweden AB.

 • Vuxit snabbt

– Staffan och Henrik delar vår passion att förbättra kundernas konkurrenskraft, och de har goda kunskaper om Skellefteåregionens näringsliv. Vi tror på lokal närvaro, lokalt engagemang och erfarenhet av de lokala förutsättningarna. Det är därför vi väljer att skapa lokala bolag som jobbar enligt våra principer på sin marknad och samtidigt har tillgång till den samlade kompetensen i hela koncernen, säger Jonas Jonsson.

På mindre än ett år har nystartade Umia Innovation blivit närmare 40 anställda i landet och ytterligare rekrytering pågår i Skellefteå, Umeå och Göteborg. Bolaget levererar avancerad rådgivning och konsultstöd inom företagsutveckling, teknik och ledarskap. Företaget är en del av koncernbolaget Umia Sweden AB, som har drygt 850 anställda och finns med lokalägda bolag från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

 • Viktigt med lokal förankring

Det lokala delägandet är en viktig princip i Umias filosofi. Devisen för Umia Innovation är Processer – Teknik – Ledarskap, där fokus ligger på helheten och slutresultatet.

– Jag gillar Umias statement: ”Med gott ledarskap och effektiv organisation blir den smarta tekniken komplett”. Det är trots allt människorna som är viktigast och vi kan bidra med expertkunskap och erfarenhet genom våra konsulter inom ett flertal specialistområden, säger Staffan Larsson som har bred erfarenhet från både praktiskt arbete som tekniker och sedan länge i olika ledande positioner inom tillverkningsindustrin lokalt, nationellt och internationellt.