Nyheter

31 juli • 2017

Umia installerar i Lindbackens nya skola

I Uppsalas nya stadsdel Lindbacken uppför Uppsala kommun en grundskola för låg- och mellanstadiet. Skolan ska rymma 600 elever och ha ett eget tillagningskök. Skolan ska stå färdig till skolstarten hösten 2018.

En ny idrottshall ska även byggas intill den nya skolan. Parkering, angöring och utemiljö samordnas med uppförandet av idrottshallen.

Det är bygg- och anläggningsbolaget Veidekke som bygger skolan i Lindbacken på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Umia Öst har av Veidekke uppdraget att utföra installationerna i projektet.

6 juli • 2017

Vi söker ytterligare 100 montörer till Stockholm

Umia Stockholm, som etablerades för drygt ett år sedan, har utvecklats mycket snabbt och etablerat sig som en kraftfull aktör på Sveriges hetaste byggmarknad. Orderingången är fortsatt mycket stark och för att möta efterfrågan söker Umia Stockholm ytterligare 100 montörer under hösten/vintern 2017/18.

Intresserad? Tveka inte att kontakta oss med din förfrågan.

Läs mer om jobben och hur det är att arbeta för Umia här >>

5 juli • 2017 • Luleå • Lund • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia installerar i klassiska Liljevalchs

Bild: Wingårdhs.

Klassiska Liljevalchs tillhör Stockholms stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige. Nu räcker inte de äldre lokalerna längre till, därför ska en ny byggnad uppföras i anslutning till den gamla.

Tillbyggnaden ger 2.400 kvm ytterligare till utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten. Den nya byggnaden i tre våningar placeras bakom den rosa konsthallen och håller lägre takhöjd än omgivningen. Entrén vänds mot Falkenbergsgatan där också en uteservering kan anläggas.

Umia Stockholm installerar EL, VS, Vent, Sprinkler och Styr i en samverkansentreprenad. Beställare är Peab.

4 juli • 2017

Fler uppdrag för Umia Stockholm

Umia Stockholm noterar flertalet nya stora installationsuppdrag enligt Umiamodellen:

Peab Center Stockholm (PCS), Nybyggnad Kontor. Totalentreprenad. El, VS, Vent, Sprinkler och Styr. Beställare Peab.

Södersjukhuset (SöS). Byggnad 15, storkök. Utförande entreprenad. El, VS, Vent och Styr. Beställare BTH Bygg.

Najaden, etapp 2. Utförande entreprenad, El, VS, Vent och Styr. Beställare Hemfosa.

Hägerneholm, 174 nya lägenheter. Totalentreprenad. El, VS, Vent, Sprinkler och Styr. Beställare är Slättö förvaltning.

3 juli • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia etablerar rikstäckande säkerhetsbolag

Nu startar Umia-koncernen ytterligare ett bolag – Umia Säkerhet AB.

– Det passar väl in i vår övriga verksamhet och gör oss till en ännu mer komplett leverantör av installationstjänster, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Umia finns med lokala bolag runt om i landet. Koncernen har mer än 450 medarbetare och omsätter över 600 miljoner kronor. De lokala Umia-bolagen levererar installations- och servicetjänster inom energi-, el-, fläkt-, rör-, regler- och sprinklerteknik. Och inom kort även säkerhetstekniska lösningar.

Rikstäckande säkerhet

– Det är ett naturligt steg för oss som bred leverantör av installationstjänster att kunna erbjuda säkerhetslösningar, säger Martin Hörnquist (bilden nedan). Det finns stora möjligheter till synergier med övriga installationer och därmed besparingar för våra kunder som får välplanerade helhetslösningar.

– Planen är att vara igång med verksamheten under hösten. Bolaget blir en komplett leverantör av säkerhetstekniska lösningar som brandlarm, passagesystem och kameraövervakning

Lokala över hela landet

Basen för Umia Säkerhet AB kommer att finnas i Umeå, men verksamhetsområdet blir hela riket där Umia-bolag finns etablerade. Rekrytering av ledare och installatörer i bolaget pågår.

2 juni • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Umeå • Uppsala

Ovanligt högtflygande uppdrag i Umeå

Scandinavian Air Ambulance plan Beechcraft B250.

I Umeå har Umia genomfört ett uppdrag av det lite mer ovanliga slaget.

– Vi fick en förfrågan från ambulansflyget Scandinavian Air Ambulance att tillsammans med deras flygtekniker utföra en luftflödesmätning i en av deras flygplansmodeller inför en viktig upphandling, berättar Mattias Hörnberg, projektledare Umia ventilation.

Mattias och vent-teknikern Thomas Westergård skapade en specialtillverkad anslutning till luftslussen (s.k. outflow valv) mellan tryckkabinen och utflödesventilen, så att man via en slang kunde koppla in mätinstrumentet. Därefter genomfördes mätningar dels på marken (0 feet), dels på olika höjder under normal flygning. 0 feet gav ett resultat på 58 liter/sek, medan 30 000 feet (ca 10 000 m) visade 50 liter/sek.

– Det var ett ganska ovanligt uppdrag, men en kul utmaning som vi lyckades genomföra på ett bra sätt för kunden som fick svar på sina frågor och en vederhäftig dokumentation. Värdena var normala, säger Mattias Hörnberg.

23 maj • 2017

Satsar stort i Trelleborg

Umia fortsätter expandera i södra Sverige. Nyligen etablerades det lokalt delägda bolaget Umia Trelleborg AB. Ägargruppen är klar liksom ett antal uppdrag som redan är igång.

– Vi tror på lokalt engagemang, smart tekniksamverkan och tydliga mål. Det funkar i Malmö, Umeå, Stockholm och övriga landet. Det kommer att bli bra även i Trelleborg, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Patric Halldén (t v) och Johan Andersson.

Umia Trelleborg AB har två rutinerade delägare verksamma ledningen. Patric Halldén, vd och verksamhetschef el, är ett välkänt ansikte i den lokala installationsbranschen med runt 35 års erfarenhet. Närmast kommer han från chefsuppdrag hos Prenad AB.

Den andra delägaren, Johan Andersson, har runt 30 års branscherfarenhet. Han är verksamhetschef rör och kommer närmast från Assemblin. Umia är redan igång med uppdrag, bland annat i kommunens stora satsning på nya Vannhögs- och Lillevångsskolan med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

– Trelleborg är expansivt och det händer mycket positivt, så det var enkelt att kliva på Umia och konceptet Umiamodellen, säger Patric Halldén. Efter många år i branschen är det utvecklande att bredda sin syn på alla installationstekniker och se dem som en helhet. Umiamodellen är ett modernt och smart koncept som kombinerar ett nära och småskaligt tänk med kapacitet för både stora entreprenader och mindre serviceuppdrag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Umia Syd i Malmö och bra stöd från koncernledningen. Umia har lyckats bygga upp starka lokala bolag på ett flertal orter i landet, så det känns väldigt bra att bli en del av detta.

 

17 maj • 2017 • Skellefteå • Umeå

Energisparprojekt på Carlshem

Hos BRF Bärnstenen på Carlshem i Umeå genomför Umia ett omfattande energisparprojekt. Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på sju huskroppar. På uppdrag av föreningen förvaltas husen av Riksbyggen, som är Umias uppdragsgivare för entreprenaden.

I projektet ingår installation och driftsättande av en bergvärmeanläggning och tillhörande anpassningar av det befintliga värme- och ventilationssystemet. BRF Bärnstenen skriver på sin hemsida att minskade energikostnader ger besparingar som kommer att öka i takt med att investeringen amorteras. Trots den stora investeringen behöver de boendes månadsavgifter inte höjas. Projektet beräknas vara klart i oktober 2017.

16 maj • 2017 • Luleå • Lund • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Seniorboende sparar energi

I dagarna påbörjas inflyttningen i Seniorhusen Berghems 104 nybyggda lägenheter, vackert belägna på Axtorpsvägen i Umeå. På uppdrag av Selbergs Entreprenad har Umia utfört totalinstallationer under uppförandet av fastigheterna. Projektet är slutbesiktat.

Som kompletterande uppdrag från Seniorhusen installerar Umia just nu en bergvärmepump på 60 kW, collector-borrhålen är totalt ca 2 200 meter. Det är en energisparlösning som beräknas kapa en stor del av energiförbrukningen.

3 maj • 2017 • Lund • Malmö • Stockholm • Trelleborg

The Point – 29 exklusiva våningar i Malmö

I Malmös nya och växande stadsdel Hyllie, driver Annehem ett av de mer spektakulära byggprojekten i Skåne – Point Hyllie. Den fjärde och sista etappen består av ett 110 meter högt hus, The Point med 29 våningar, som blir den högsta och mest spektakulära byggnaden i området.

The Point ska bl.a. inrymma exklusiva kontorslokaler, som får ett strategiskt läge nära Citytunnelns tågstation Hyllie. Nästa station västerut är Kastrups flygplats i Köpenhamn, i den andra åkriktningen når man Malmös centrala delar på några minuter.

På uppdrag av Peab utför Umia Syd totalinstallationer av EL-VS-VE-Sprinkler i byggnaden.

Läs mer om The Point på Annehems hemsida >>