Nyheter

19 september • 2017 • Koncern • Luleå • Malmö • Säkerhet • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

VD klar för Umia Säkerhet AB

Umia fortsätter att utveckla och bredda verksamheten. Nyligen startades dotterbolaget Umia Säkerhet AB och i dagarna blev det klart att Hans Näslund blir vd och delägare i bolaget.

– Hans har lång och bred erfarenhet, både praktiskt och i ledande befattningar, så det känns mycket bra att hälsa honom välkommen i vår växande organisation, säger Martin Hörnquist en av grundarna och koncern-vd för Umia Sweden AB. Säkerhetsteknik passar väl in i vår övriga verksamhet och gör oss till en ännu mer komplett leverantör av installationstjänster.

Hans Näslund (bilden) började som elektriker för drygt 20 år sedan, gled sedan allt mer över mot svagström och säkerhetsteknik som larm och brandlarm. De senaste tio åren har han arbetat i ledande befattningar inom sitt expertgebit.

– Att vara med och bygga upp Umias säkerhetstekniska erbjudanden bli fantastiskt roligt, säger Hans Näslund, 40, som närmast kommer från tjänsten som filialchef för Bravida Fire&Security i Umeå.

– Det är ett smart upplägg att planera och integrera alla delar av installationsarbetet i ett tidigt skede och sedan arbeta så genom hela projektet. Säkerhetstekniska lösningar passar in som en naturlig del i helheten, så jag känner redan att Umias tekniköverskridande filosofi är en effektiv arbetsmodell både för oss och kunderna, säger Hans Näslund.

– Utvecklingen och efterfrågan de senaste åren går allt mer mot att säkerhetstekniken planeras redan från start, istället för att vara ett påhäng efteråt, så det blir effektivt att jobba med säkerhetstekniska lösningar inom ramen för Umiamodellen. Nu pågår rekrytering för fullt och målet är att ha projektledare och säkerhetstekniker klara på flertalet orter runt årsskiftet, säger Hans Näslund.

Umia Säkerhet kommer att leverera skräddarsydda och kundanpassade säkerhetslösningar inom brand- och inbrottslarm, passerkontrollsystem samt kameraövervakning.

Kontakta Hans >>

Jobba på Umia Säkerhet >>

13 september • 2017 • Luleå • Skellefteå • Umeå

”Umiamodellen är verkligen smidig”

Nyligen tillträdde Joakim Appelvik tjänsten som verksamhetschef (VC) El på Umia i Umeå. Han är 32 år och har tio års erfarenhet i elbranschen. Han började som elektriker på Bravida, jobbade sedan på YIT och 2012 värvades han till Umia. Efter fyra år blev han projektledare El, och nu får han alltså ett helhetsansvar som VC.

– Jag är verkligen taggad på uppdraget. Det är så kul att jobba på Umia, och Umiamodellen är verkligen smidig. Det är inte bara något vi säger, utan samarbetsfilosofin är något som också fungerar i praktiken, säger Joakim Appelvik (bilden).

Han tillträdde tjänsten i augusti och ser fram emot alla uppdrag som Umia har i den heta Umeå-regionen.

– Det känns tryggt att ha ganska lång erfarenhet här på Umia. Företaget har en tydlig plan och tydliga mål, sen finns det alltid saker att utveckla och där vill jag vara med och bidra. Det är också en del av tanken med Umiamodellen – vi strävar efter att utvecklas hela tiden och lösa frågeställningar så smart och effektivt som möjligt, säger Joakim.

Kontakta Joakim på Umia Entreprenad i Umeå >>

1 augusti • 2017

Umia installerar i Lindbackens nya skola

I Uppsalas nya stadsdel Lindbacken uppför Uppsala kommun en grundskola för låg- och mellanstadiet. Skolan ska rymma 600 elever och ha ett eget tillagningskök. Skolan ska stå färdig till skolstarten hösten 2018.

En ny idrottshall ska även byggas intill den nya skolan. Parkering, angöring och utemiljö samordnas med uppförandet av idrottshallen.

Det är bygg- och anläggningsbolaget Veidekke som bygger skolan i Lindbacken på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala kommun. Umia Öst har av Veidekke uppdraget att utföra installationerna i projektet.

6 juli • 2017

Vi söker ytterligare 100 montörer till Stockholm

Umia Stockholm, som etablerades för drygt ett år sedan, har utvecklats mycket snabbt och etablerat sig som en kraftfull aktör på Sveriges hetaste byggmarknad. Orderingången är fortsatt mycket stark och för att möta efterfrågan söker Umia Stockholm ytterligare 100 montörer under hösten/vintern 2017/18.

Intresserad? Tveka inte att kontakta oss med din förfrågan.

Läs mer om jobben och hur det är att arbeta för Umia här >>

5 juli • 2017 • Luleå • Lund • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia installerar i klassiska Liljevalchs

Bild: Wingårdhs.

Klassiska Liljevalchs tillhör Stockholms stad och invigdes 1916 som den första självständiga och offentliga konsthallen för samtidskonst i Sverige. Nu räcker inte de äldre lokalerna längre till, därför ska en ny byggnad uppföras i anslutning till den gamla.

Tillbyggnaden ger 2.400 kvm ytterligare till utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten. Den nya byggnaden i tre våningar placeras bakom den rosa konsthallen och håller lägre takhöjd än omgivningen. Entrén vänds mot Falkenbergsgatan där också en uteservering kan anläggas.

Umia Stockholm installerar EL, VS, Vent, Sprinkler och Styr i en samverkansentreprenad. Beställare är Peab.

4 juli • 2017

Fler uppdrag för Umia Stockholm

Umia Stockholm noterar flertalet nya stora installationsuppdrag enligt Umiamodellen:

Peab Center Stockholm (PCS), Nybyggnad Kontor. Totalentreprenad. El, VS, Vent, Sprinkler och Styr. Beställare Peab.

Södersjukhuset (SöS). Byggnad 15, storkök. Utförande entreprenad. El, VS, Vent och Styr. Beställare BTH Bygg.

Najaden, etapp 2. Utförande entreprenad, El, VS, Vent och Styr. Beställare Hemfosa.

Hägerneholm, 174 nya lägenheter. Totalentreprenad. El, VS, Vent, Sprinkler och Styr. Beställare är Slättö förvaltning.

3 juli • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia etablerar rikstäckande säkerhetsbolag

Nu startar Umia-koncernen ytterligare ett bolag – Umia Säkerhet AB.

– Det passar väl in i vår övriga verksamhet och gör oss till en ännu mer komplett leverantör av installationstjänster, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Umia finns med lokala bolag runt om i landet. Koncernen har mer än 450 medarbetare och omsätter över 600 miljoner kronor. De lokala Umia-bolagen levererar installations- och servicetjänster inom energi-, el-, fläkt-, rör-, regler- och sprinklerteknik. Och inom kort även säkerhetstekniska lösningar.

Rikstäckande säkerhet

– Det är ett naturligt steg för oss som bred leverantör av installationstjänster att kunna erbjuda säkerhetslösningar, säger Martin Hörnquist (bilden nedan). Det finns stora möjligheter till synergier med övriga installationer och därmed besparingar för våra kunder som får välplanerade helhetslösningar.

– Planen är att vara igång med verksamheten under hösten. Bolaget blir en komplett leverantör av säkerhetstekniska lösningar som brandlarm, passagesystem och kameraövervakning

Lokala över hela landet

Basen för Umia Säkerhet AB kommer att finnas i Umeå, men verksamhetsområdet blir hela riket där Umia-bolag finns etablerade. Rekrytering av ledare och installatörer i bolaget pågår.

2 juni • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Umeå • Uppsala

Ovanligt högtflygande uppdrag i Umeå

Scandinavian Air Ambulance plan Beechcraft B250.

I Umeå har Umia genomfört ett uppdrag av det lite mer ovanliga slaget.

– Vi fick en förfrågan från ambulansflyget Scandinavian Air Ambulance att tillsammans med deras flygtekniker utföra en luftflödesmätning i en av deras flygplansmodeller inför en viktig upphandling, berättar Mattias Hörnberg, projektledare Umia ventilation.

Mattias och vent-teknikern Thomas Westergård skapade en specialtillverkad anslutning till luftslussen (s.k. outflow valv) mellan tryckkabinen och utflödesventilen, så att man via en slang kunde koppla in mätinstrumentet. Därefter genomfördes mätningar dels på marken (0 feet), dels på olika höjder under normal flygning. 0 feet gav ett resultat på 58 liter/sek, medan 30 000 feet (ca 10 000 m) visade 50 liter/sek.

– Det var ett ganska ovanligt uppdrag, men en kul utmaning som vi lyckades genomföra på ett bra sätt för kunden som fick svar på sina frågor och en vederhäftig dokumentation. Värdena var normala, säger Mattias Hörnberg.

23 maj • 2017

Satsar stort i Trelleborg

Umia fortsätter expandera i södra Sverige. Nyligen etablerades det lokalt delägda bolaget Umia Trelleborg AB. Ägargruppen är klar liksom ett antal uppdrag som redan är igång.

– Vi tror på lokalt engagemang, smart tekniksamverkan och tydliga mål. Det funkar i Malmö, Umeå, Stockholm och övriga landet. Det kommer att bli bra även i Trelleborg, säger Martin Hörnquist koncern-vd för Umia Sweden AB.

Patric Halldén (t v) och Johan Andersson.

Umia Trelleborg AB har två rutinerade delägare verksamma ledningen. Patric Halldén, vd och verksamhetschef el, är ett välkänt ansikte i den lokala installationsbranschen med runt 35 års erfarenhet. Närmast kommer han från chefsuppdrag hos Prenad AB.

Den andra delägaren, Johan Andersson, har runt 30 års branscherfarenhet. Han är verksamhetschef rör och kommer närmast från Assemblin. Umia är redan igång med uppdrag, bland annat i kommunens stora satsning på nya Vannhögs- och Lillevångsskolan med tillhörande idrottslokaler i västra Trelleborg.

– Trelleborg är expansivt och det händer mycket positivt, så det var enkelt att kliva på Umia och konceptet Umiamodellen, säger Patric Halldén. Efter många år i branschen är det utvecklande att bredda sin syn på alla installationstekniker och se dem som en helhet. Umiamodellen är ett modernt och smart koncept som kombinerar ett nära och småskaligt tänk med kapacitet för både stora entreprenader och mindre serviceuppdrag.

– Vi har ett mycket gott samarbete med Umia Syd i Malmö och bra stöd från koncernledningen. Umia har lyckats bygga upp starka lokala bolag på ett flertal orter i landet, så det känns väldigt bra att bli en del av detta.

 

17 maj • 2017 • Skellefteå • Umeå

Energisparprojekt på Carlshem

Hos BRF Bärnstenen på Carlshem i Umeå genomför Umia ett omfattande energisparprojekt. Föreningen består av 150 lägenheter fördelade på sju huskroppar. På uppdrag av föreningen förvaltas husen av Riksbyggen, som är Umias uppdragsgivare för entreprenaden.

I projektet ingår installation och driftsättande av en bergvärmeanläggning och tillhörande anpassningar av det befintliga värme- och ventilationssystemet. BRF Bärnstenen skriver på sin hemsida att minskade energikostnader ger besparingar som kommer att öka i takt med att investeringen amorteras. Trots den stora investeringen behöver de boendes månadsavgifter inte höjas. Projektet beräknas vara klart i oktober 2017.