Nyheter

20 juni • 2021

Information kring Coronaviruset och våra åtgärder

Umia-koncernen och de lokala Umia-bolagen följer utvecklingen kring Coronaviruset, Covid19. Våra medarbetares och samarbetspartners arbetsmiljö och hälsa är vår högsta prioritet.

Hos oss ska alla känna sig trygga. Därför följer vi myndigheternas rekommendationer och är beredda att vidta de åtgärder som krävs ifall läget förändras och nya krav eller rekommendationer meddelas.

Vad gäller resor och stora möten begränsar vi dem till ett absolut minimum. I största möjliga mån försöker vi mötas digitalt.

Vi uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer, påminner att handhygien är mycket viktigt samt att de ska vara uppmärksam på symptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Umia bevakar utvecklingen kontinuerligt och följer myndigheternas krav och rekommendationer.

Tillbaka >>

26 maj • 2021

Umia installerar nytt lägenhetsprojekt i Malmö

Umia Syd har uppdraget att installera el, ventilation, styr och rör i projekt OP&Grönska, på uppdrag av Ikano Bostad. Just nu pågår projekteringen. Produktionsstarten för Umia beräknas till september.

Detta stora lägenhetsprojekt är beläget i Malmö mellan historiska Limhamn och framtidens Hyllie, där den helt nya stadsdelen Elinegård växer fram.

Projektet består av tre huskroppar och ett garage som sammanbinder två husbyggnader. Totalt blir det 168 lägenheter varav 98 hyreslägenheter och 70 bostadsrätter.
Första inflyttning är preliminärt beräknad till första kvartalet 2023.
Läs mer om projektet på Ikano Bostads hemsida >>

 

12 april • 2021

Stort projekt i centrala Malmö

Umia Syd ska installera el, ventilation, styr och rör i kvarter Masthusen 15, ett omfattande projekt i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Byggentreprenör är NCC, som på uppdrag av Skandia Fastigheter bygger ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kv Masthusen 15.
Just nu pågår projekteringen. Preliminär produktionsstart för Umia är månadsskiftet april-maj 2021.

Detta är ett intressant projekt med olika verksamheter. Tre byggnader skall uppföras. En förskola (5 plan, 2.500 kvm), ett parkeringshus med parkering (7 plan, 2.000 kvm) och några kontor och ett bostadshus innehållande 77 lägenheter i 12 plan.

Umia har haft ett nära samarbete med byggentreprenören NCC under hela anbudstiden.
Läs mer på NCC:s hemsida >>

 

18 mars • 2021

Umia Ystad moderniserar Klagshams reningsverk i Malmö

Moderniseringen av Klagshamsverket har påbörjats. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad.

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.

Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med etapp 2 av den omfattande moderniseringen som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år. Ansvarig projektledare är Martin Lejon, Umia Ystad.

Syftet är bl.a. att kunna nyttogöra den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el.

– Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift. Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.

  • Nytt värmesystem

– Vi har mycket stort förtroende för Umia, som även arbetade med etapp 1. De lägger fokus på projekteringen och det förberedande arbetet, så att den dagliga driften inte påverkas. De har också den erfarenhet som krävs för att projektleda ett så här omfattande renoveringsarbete, säger Patrick Liljedahl.

Etapp 1 var klar 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket. Etapp 2 tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el/styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet. Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.

  • Projektering och planering

– Detta är ett mer komplext uppdrag än etapp 1, säger Martin Lejon, projektledare på Umia Ystad. Till stora delar liknar det här ett nybygge, men samtidigt pågår normal drift hela tiden.

– Det känns bra att vi kan jobba så nära uppdragsgivaren och att de inser vikten av att lägga tid på projekteringen. Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.

  • Ska klara fler användare

Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras:

  • Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar och kompetens
  • Öka verkningsgraden genom effektivare användning av gas/energi
  • Ökad krisberedskap, dvs säkra driften vid strömavbrott genom att generera egen elkraft
  • Framtidssäkra anläggningen för att kunna ansluta fler användare

Hela etapp 2 vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klart någon gång under 2025.

15 mars • 2021

Umia Syd installerar i Limhamns sjöstad

Umia Syd har nyligen påbörjat arbetet med ett nytt stort installationsuppdrag vid Limhamns sjöstad i Malmö, kvarter B – Havsbrynet. Uppdragsgivare är Skanska.

Umias arbete omfattar el, ventilation, styr och rör. Projektet består av sju huskroppar, totalt 148 lgh, samt ett stort underjordiskt garage som sammanbinder husen. Ingår gör även fem fläktrum, två undercentraler plus el-centraler i respektive hus.

Lägenheterna beräknas inflyttningsklara från hösten 2022.

25 februari • 2021

Alexander – en prisad handledare

Alexander Lindqvist, elektriker på Umia, fick nyligen priset ”Månadens handledare” för sina insatser som mentor och inspiratör för elever på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Det behövs fler duktiga hantverkare och montörer i installationsbranschen. Därför är Umia engagerat i att leda in fler ungdomar på en spännande och viktig yrkesbana.

– Jag har haft många praktikanter och tycker det är kul. Jag har nog handlett säkert tio elever vid det här laget, säger Alexander Lindqvist som jobbar på Umia Elteknik och som numera ibland möter personer som han handlett under gymnasietiden ute på byggen som färdigutbildade branschkollegor.

– Det är en brant utvecklingskurva, så det är roligt att få lära upp och se hur de utvecklas.

Utmärkelsen från Yrkesgymnasiet delas ut med motiveringen:

”Med ett brinnande intresse samt engagemang som handledare är du med och formar morgondagens medarbetare inom yrket som elektriker. Du bidrar med din kunskap, engagemang samt ditt stora hjärta till att utveckla ungdomarna tillsammans med oss på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Du bidrar även på programråden med klokhet och sprider energi kring dig.

Vi är oerhört tacksamma för ditt engagemang och stolta att kunna utnämna dig som månandens handledare. Stort grattis Alexander!”

Läs mer: thorengruppen/news

5 januari • 2021

Stort uppdrag drar igång i Stockholm

I dagarna blev det klart att Umia Stockholm blir installationsentreprenör på uppdrag av 2xA Entreprenad, som bygger närmare 1.400 nya hyreslägenheter i olika projekt runt om i Stockholm.

– Det är fantastiskt spännande att dra igång dom här projekten, efter en intensiv höst med kalkylering och teknisk planering för att hitta optimala lösningar för så här stora uppdrag, säger Rolf Danielsson, marknadsansvarig hos Umia Stockholm.

Umia levererar totalinstallationer (el, rör, ventilation och reglerteknik) inklusive projektering i en systemlösning som arbetats fram för dessa hyreslägenheter som byggs bl.a. i Rönninge, Nacka, Häggvik och på Telefonplan i Stockholm.

– Den generella systemlösningen gör att det blir en effektiv kostnadsoptimering och rationella installationer utan att tumma på kvalitén, säger Rolf Danielsson.

Projektering har påbörjats och alla lägenheter beräknas vara klara 2023.

Läs mer om projekten och 2xA Entreprenad här >>

2 maj • 2020

Umia Innovation bildar lokalt bolag i Skellefteå

Nu är det klart att konsultbolaget Umia Innovation Skellefteå AB etableras med två lokala delägare. Välkände näringslivsprofilen Staffan Larsson lämnar sin post som Site Manager för Brokk och blir delägare och vd för det växande konsultbolaget.

Henrik Palmlöf, delägare (t.v.), och Staffan Larsson, vd och delägare för Umia Innovation Skellefteå.

– Umia Innovation jobbar för att skapa bättre förutsättningar för företag och verksamheter i Sverige att lyckas. Vi jobbar med hjälp till självhjälp, utveckling av verksamheter och personer. Att få göra detta lokalt i Skellefteå känns otroligt spännande med tanke på den potential som finns i regionen, säger Staffan Larsson.

  • Lokala delägare

Just nu har Umia Innovation runt 10 medarbetare i Skellefteå. Siktet är inställt på att vara 25-30 personer inom något år. Staffan Larsson har redan börjat nya jobbet. Den andra lokala delägaren är Henrik Palmlöf, senior konsult, som funnits med i bolaget sedan starten.

– Vi har en stark tillväxt i Skellefteåregionen som lagt grunden för nästa steg. I rådande orostider kan vi också bidra med erfarenhet och långsiktig strategi, inte minst genom Staffan som varit med länge, säger Jonas Jonsson, vd för Umia Innovation Sweden AB.

  • Vuxit snabbt

– Staffan och Henrik delar vår passion att förbättra kundernas konkurrenskraft, och de har goda kunskaper om Skellefteåregionens näringsliv. Vi tror på lokal närvaro, lokalt engagemang och erfarenhet av de lokala förutsättningarna. Det är därför vi väljer att skapa lokala bolag som jobbar enligt våra principer på sin marknad och samtidigt har tillgång till den samlade kompetensen i hela koncernen, säger Jonas Jonsson.

På mindre än ett år har nystartade Umia Innovation blivit närmare 40 anställda i landet och ytterligare rekrytering pågår i Skellefteå, Umeå och Göteborg. Bolaget levererar avancerad rådgivning och konsultstöd inom företagsutveckling, teknik och ledarskap. Företaget är en del av koncernbolaget Umia Sweden AB, som har drygt 850 anställda och finns med lokalägda bolag från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

  • Viktigt med lokal förankring

Det lokala delägandet är en viktig princip i Umias filosofi. Devisen för Umia Innovation är Processer – Teknik – Ledarskap, där fokus ligger på helheten och slutresultatet.

– Jag gillar Umias statement: ”Med gott ledarskap och effektiv organisation blir den smarta tekniken komplett”. Det är trots allt människorna som är viktigast och vi kan bidra med expertkunskap och erfarenhet genom våra konsulter inom ett flertal specialistområden, säger Staffan Larsson som har bred erfarenhet från både praktiskt arbete som tekniker och sedan länge i olika ledande positioner inom tillverkningsindustrin lokalt, nationellt och internationellt.

15 februari • 2020

Nu är vi över 850 medarbetare

Runt årsskiftet passerade Umia 850 anställda i landet och vi fortsätter växa. Vid starten 2010 var vi fyra personer i Umeå. Numera finns Umia med lokalägda bolag från Luleå i norr till Ystad och Trelleborg i söder.
Patrik Hansson, serviceledare i Ystad, blev anställd nr 850 strax före jul 2019.
– Jag trivs med pulsen och samarbetsandan i Umia. Som serviceledare blir det massor med kundkontakter, problemlösning och samspel med teknikerna. Umiamodellen är smart. Det känns som en nytändning efter 12 år i branschen, att jobba i ett bolag som prioriterar samarbete över teknikgränserna, säger Patrik Hansson.

30 januari • 2020

Umia prisas för modernt ledarskap

Umia Swedens ledning, fr.v: André Ruuth, Martin Hörnquist (vd), Andreas Dunder och Erik Forsberg.

På tio år har Umia växt från ett lokalt företag i Norrland till en koncern med över 800 anställda och dotterbolag runt om i Sverige. Nyligen tilldelades vd:n Martin Hörnquist, Umia Sweden AB, pris för modernt ledarskap 2020.

– Visst hade vi målet att växa när vi startade i Umeå, men att det skulle gå såpass snabbt trodde vi inte. Nu finns vi från Luleå i norr till Ystad i söder, det är fantastiskt roligt. Troligen öppnar vi på fler orter ganska snart, säger Martin.

Umia i Umeå AB bildades våren 2010. Installationsföretaget växte snabbt och etablerade den egna s.k. Umiamodellen, som innebär att man ser alla teknikområden som en helhet (elteknik, fläktteknik, rörteknik, reglerteknik, sprinklerteknik och säkerhetsteknik), både ekonomiskt och praktiskt.

– Vi har kapat bort intern konkurrens med en ekonomisk modell som ser till helheten i stället för budgetramar för varje avdelning. Samarbete är nyckelordet för oss, säger Martin Hörnquist.

Prisas för delegerat ansvar

Idag är Umia en koncern som omsätter runt 1,3 miljarder kr och har lokalt delägda dotterbolag plus filialer på mer än tio orter i landet. Martin Hörnquist menar att en av nycklarna till att dotterbolagen lyckats så väl, är att man håller sig till Umiamodellen samtidigt som varje bolag har stort eget ansvar.

– Vi tror inte på centralstyrning. Därför har vi lagt stor energi på att hitta ledare som har lokalkännedom, ledaregenskaper, branscherfarenhet och engagemang. Vi coachar och stöttar med våra erfarenheter att jobba på ett nytt sätt i en ganska konservativ bransch, men de lokala bolagen har stor frihet under ansvar på sina lokala marknader.

Hela ledningen inkluderas

Det är detta sätt att leda som nu renderat Martin Hörnquist, och de övriga grundarna i koncernen, priset för Modernt ledarskap 2020 som delas ut av Grant Thornton.

Motiveringen lyder bland annat:

”Martin har tillsammans med övriga grundare på endast tio år byggt ett av Sveriges snabbast växande installations- och serviceföretag. Affärsmodellen och en nyckel till denna tillväxtresa är Umiamodellen, gränsöverskridande samverkan mellan olika teknikområden som utförs med lokalt engagemang och kunnande.

Pristagaren har genom sitt moderna ledarskap utmanat affärsmodeller i en traditionellt etablerad bransch. Ledorden tydlighet, fokuserad affärsmodell, företagskultur byggd på inkludering, ledarskap och samarbete, har skapat starka lag och affärsenheter som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.”

I dag finns Umia med lokalägda dotterbolag i Luleå, Skellefteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Malmö (Lund), Trelleborg och Ystad (Simrishamn). Därutöver finns Umia Säkerhet, Umia Teknikkonsult AB samt Umia Innovation AB inom företagsgruppen.