Nyheter

19 april • 2017 • Lund • Malmö • Stockholm • Trelleborg

The Point – 29 exklusiva våningar i Malmö

I Malmös nya och växande stadsdel Hyllie, driver Annehem ett av de mer spektakulära byggprojekten i Skåne – Point Hyllie. Den fjärde och sista etappen består av ett 110 meter högt hus, The Point med 29 våningar, som blir den högsta och mest spektakulära byggnaden i området.

The Point ska bl.a. inrymma exklusiva kontorslokaler, som får ett strategiskt läge nära Citytunnelns tågstation Hyllie. Nästa station västerut är Kastrups flygplats i Köpenhamn, i den andra åkriktningen når man Malmös centrala delar på några minuter.

På uppdrag av Peab utför Umia Syd totalinstallationer av EL-VS-VE-Sprinkler i byggnaden.

Läs mer om The Point på Annehems hemsida >>

19 april • 2017 • Stockholm • Uppsala

Nya uppdrag för Umia Öst

Umia Öst, med säte i Uppsala, noterar följande nya uppdrag enligt Umiamodellen med totalinstallationer:

Sverkerskolan renovering. Umia utför helentreprenad på uppdrag av Bygg Construct AB, slutkund är Uppsala kommuns skolfastigheter.

Ramsjö förskola.  På uppdrag av PR Uppsala Bygg AB utför Umia helentreprenad, slutkund är Uppsala kommuns skolfastigheter.

Åsundagården ombyggnad.  Umia levererar el, ventilation och styr på uppdrag av EAAB, slutkund är Enköpings kkommun.

Omega Arlanda. På området uppförs en servicebyggnad för långtidsparkering. På uppdrag av PR Uppsala Bygg AB utför Umia installationer som helentreprenad i projektet.

10 april • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Umeå • Uppsala

Ovanligt högtflygande uppdrag i Umeå

Scandinavian Air Ambulance plan Beechcraft B250.

I Umeå har Umia genomfört ett uppdrag av det lite mer ovanliga slaget.

– Vi fick en förfrågan från ambulansflyget Scandinavian Air Ambulance att tillsammans med deras flygtekniker utföra en luftflödesmätning i en av deras flygplansmodeller inför en viktig upphandling, berättar Mattias Hörnberg, projektledare Umia ventilation.

Mattias och vent-teknikern Thomas Westergård skapade en specialtillverkad anslutning till luftslussen (s.k. outflow valv) mellan tryckkabinen och utflödesventilen, så att man via en slang kunde koppla in mätinstrumentet. Därefter genomfördes mätningar dels på marken (0 feet), dels på olika höjder under normal flygning. 0 feet gav ett resultat på 58 liter/sek, medan 30 000 feet (ca 10 000 m) visade 50 liter/sek.

– Det var ett ganska ovanligt uppdrag, men en kul utmaning som vi lyckades genomföra på ett bra sätt för kunden som fick svar på sina frågor och en vederhäftig dokumentation. Värdena var normala, säger Mattias Hörnberg.

28 mars • 2017 • Malmö • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia Sprinkler söker fler medarbetare

Umia Sprinkler har rejäl fart på orderingången, främst i Mälardalen (se artiklar nedan).

– Det ser väldigt bra ut och därför söker vi fler sprinklermontörer för omgående anställning, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik.

Umia Sprinkler etablerades våren 2016 och är ett i raden av lokalt delägda bolag. Sprinklerteknik ingår som en naturlig del i Umias erbjudande av smarta totalinstallationslösningar inom energiteknik, elteknik, fläktteknik, rörteknik och reglerteknik. Umia-koncernen fortsätter att växa i Sverige genom de lokala Umia-bolagen. Sedan företaget bildades 2010 har lokal verksamhet startats i Umeå, Skellefteå, Luleå, Uppsala, Stockholm, Malmö och Trelleborg. Den totala omsättningen är omkring 350 miljoner kronor.

Läs mer om tjänsterna under Jobba här >>

23 mars • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia Sprinkler på uppdrag i Skåne

Sedan ett år tillbaka finns sprinklerteknik med som en del i Umia-koncernens erbjudande av kompletta installationslösningar inom ramen för Umiamodellen. Umia Sprinklerteknik AB bildades i mars 2016 och på ett år har bolaget byggt upp en stabil verksamhet med många uppdrag främst i Mälardalen.

Strategin är också att Umia Sprinklerteknik ska samverka med övriga lokala Umia-bolag i landet. Sedan en tid tillbaka är man engagerad i Malmö och Lund på uppdrag av Umia Syd. Det handlar om följande uppdrag:

 • Skånes Universitetssjukhus, Lund. Sprinklerinstallation vid ombyggnad av lungmottagningen. Beställare: Umia Syd.
 • Oxievång, boendesprinklerinstallation vid ombyggnad av LSS-boende, Malmö. Beställare: Umia Syd.
 • Dokumentet 5, Lund. Boendesprinklerinstallation inom nybyggnad av vård- och omsorgsboende. Beställare: Umia Syd.
20 mars • 2017 • Sprinkler • Stockholm • Uppsala

Umia bygger sprinkleranläggning åt Arlanda Express

På uppdrag av A-Train, som äger och driver Arlanda Express, bygger Umia Sprinklerteknik en sprinkleranläggning som ska skydda A-Trains tågdepå, med service- och tvätthall, och förstås tågen som finns där för översyn och service.

– Vi är stolta över förtroendet att uppföra den här anläggningen, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik. Det är en ganska komplicerad installation som ställer höga krav på oss, eftersom tågen kommer att rulla precis som vanligt. Det innebär att runt 60 procent av uppdraget genomförs nattetid.

Umia bygger en sprinklerbassäng (600 kubikmeter), en pumpcentral samt ett pumphus i anslutning tågdepån i Rosersberg. Man drar markledningar in i huset, där sprinklersystemet ska skydda tågverkstaden, tvätthallen och eventuella tåg. Förutom sprinklermunstycken som skyddar ovanifrån, bygger Umia även ett s.k. deluge-sprinklersystem i anslutning till den långa servicegropen. Systemet aktiveras manuellt med öppna sprinklermunstycken under den förhöjda rälsen. Därmed skyddas tågen även underifrån i servicegropen som löper under rälsen. Uppdraget beräknas klart v27-2017.

20 mars • 2017 • Lund • Malmö

Över 120 lägenheter i Lund

LKF (Lunds kommuns Fastighets AB) uppför Arkivet 5. Projektet byggs i två etapper och omfattar totalt fem huskroppar och 128 lägenheter, varav 13 är avsedda för vård- och omsorgsförvaltningen. Dessa är placerade i ett eget trapphus. I kvarteret ska även en träffpunkt för seniorer inrymmas. Umia Syd installerar på uppdrag av Wästbygg.

19 mars • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Sprinkler • Stockholm • Trelleborg • Umeå • Uppsala

Umia Sprinkler – stabilt första år

Umia Sprinklerteknik AB fyller ett år i mars. Det första verksamhetsåret har orderingången varit mycket god i Stockholmsområdet. På senare tid har man också fått ett antal uppdrag via systerbolag som en del av Umiamodellen, där kunden efterfrågat sprinklerlösningar i totalinstallationen.

– Etableringsfasen har gått enligt plan. Initialt har vi fokuserat på Mälardalen och det har inneburit en stabil tillväxtperiod. Nu är vi redo för nästa steg med ännu fler uppdrag i samverkan med våra Umia-kolleger i andra bolag. Vi är redan igång i Skåne på uppdrag av Umia Syd och samverkar förstås med Umia Stockholm och Umia Öst i Uppsala i vårt närområde, säger Mikael Blomgren, vd och verksamhetschef för Umia Sprinklerteknik.

För närvarande arbetar Umia Sprinklerteknik med bl.a. följande uppdrag i Storstockholmsområdet:

 • ICA Maxi, Moraberg, Södertälje: Installation av sprinkleranläggning vid nybyggnation av en ny butik. Beställare: ED Bygg AB.
 • Kv Hilton, Järva Krog, Solna: Nybygnation av kontorshus i 9 våningar. Beställare: Peab AB.
 • Huddinge sjukhus, sprinklerinstallation vid ombyggnad av allmänpsykiatrisk avdelning. Beställare: Heving & Hägglund AB.
 • Hedin Bil, Smista Allè, Stockholm: Uppförande av sprinkleranläggning vid nybyggnad av bilhall. Beställare: Erlandssons Bygg AB.
 • Kv. Humlegården, nybyggnad av äldreboende, Sigtuna: Installation av boendesprinkleranläggning. Beställare: Artega Entreprenad AB.
 • A-Train, Sprinklerskydd av tågdepå för Arlandabanan, Rosersberg. Uppförande av sprinklerbassäng 600m3, pumpcentral samt pumphus. Beställare: A-Train AB.
 • Kv Vildmannen, installation av sprinkler vid ombyggnad av kontorsfastighet, Jakobsbergsgatan, Stockholm. Beställare: Zengun AB.
 • Kv Kontorsskylten, installation av sprinkleranläggning vid ombyggnad av Svenska Bostäders huvudkontor, Vällingby. Beställare: Heving & Hägglund AB.
 • Pentagonen, ombyggnad för Dollarstore, Kungens Kurva, Stockholm. Beställare: Artega Entreprenad AB.
12 mars • 2017 • Lund • Malmö

Fler uppdrag i Lund

På uppdrag av Byggnadsfirman Otto Magnusson AB har Umia Syd installationsuppdragen vid ombyggnaden av en vårdavdelning inom Lunds Sjukhus (Lungmottagning Sus By 40) El, Vent, Rör, Styr och Övervakning. Även Umia Sprinkler ingår i entreprenaden. Slutkund är RegionService, Region Skåne.

Umia Syd Service har tecknat serviceavtal med Star Hotell i Lund.

10 mars • 2017 • Umeå

Umia satsar hårt på service

Under februari 2017 tillträdde Ingemar Jonsson som ny verksamhetschef för Umia Service. Uppdraget är att bygga vidare på service-satsningen som Umia inledde för några år sedan.

– Det är naturligt att mycket fokus låg på entreprenader när Umia var ett nystartat bolag. Nu tar vi nästa steg med Umia Service i Umeå-området och siktet är inställt på en fördubbling av verksamheten inom tre år. Jag ser fram emot att bygga vidare på detta tillsammans med duktiga medarbetare och stöd från företagsledningen, säger Ingemar Jonsson.

Ingemar (bilden) har närmare 25 års branscherfarenhet och är i grunden utbildad inom drift av eneri/vvs-system. Han har bland annat arbetat på Umeå Energi, LK Systems och kom 2013 till Umia från en tjänst som distriktschef för Nibe Industrier där han varit i 13 år.

– Umia är en frisk fläkt i branschen med Umiamodellen som verkligen är en succé. Att kunden får samtliga tekniker och en projektledare som har helhetsgreppet för totalinstallationen är uppskattat. Det tänket har vi med oss även på Umia Service samtidigt som vi är flexibla och kan leverera punktinsatser om servicekunderna efterfrågar det.

– Det är en trygghet för kunderna att våra servicetekniker alltid har Umiamodellen som ledstjärna i jobbet, samarbete över teknikgränserna. Ser exempelvis en elektriker från oss ett rör som behöver åtgärdas, ja då tar vi tag i frågan och hjälper kunden vidare till en lösning. Umia Service har en bredd som täcker in samtliga installationer i en fastighet, från el- och rörteknik till ventilations-, regler- och energiteknik. Kunderna får en komplett leverantör med engagemang, kompetens och erfarenhet, säger Ingemar Jonsson.

Läs mer om Umia Service >>