TeknikkonsultLedning

Projektering

Rickard Andersson

Uppdragsledare

Fläktteknik
070-418 81 59

Frans Holmberg

Uppdragsledare

Elteknik
070-418 81 56

Ekonomi

Eva Rönnberg

Administratör
072-507 07 04