InnovationLedning

Umeå

Per Pedersen

Consultant

072-467 09 39 per.pedersen@umia.se

Göteborg

Skellefteå

Ekonomi

Eva Rönnberg

Administratör
072-507 07 04