Ansvarstagande leverantörer
är en självklarhet för vår verksamhet

Umia samarbetar med ansvarstagande leverantörer för att säkerställa mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och miljöhänsyn i leverantörskedjan. Umias uppförandekod (Code of Conduct) föreskriver viktiga etiska ställningstaganden inklusive en policy för anti-korruption.

Vid anställning förbinder sig våra medarbetare att följa denna Code of Conduct, vilket också styr Umias uppträdande i förhållande till leverantörer, affärspartners och andra intressenter. Vid val av leverantör lägger Umia stor vikt vid miljöanpassade produkter och tjänster samt att leverantören signerar vår Code of Conduct.

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi också för att resor och transporter till platserna för installationsarbetet ska minska, så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt.