Umiamodellen är en viktig del
i våra kunders hållbarhetsarbete

Umias affärsidé, inklusive Umiamodellen, innebär att vi hjälper våra kunder att spara energi. Det betyder att vi bidrar till kundernas hållbarhetsarbete. Våra kunder är allt från fastighetsbolag, privata företag och offentlig sektor till bostadsrättsföreningar. Till dem levererar vi tekniska lösningar inom verksamhetsområdena rörteknik, fläktteknik, elteknik, energiteknik, reglerteknik, sprinklerteknik, säkerhetsteknik och teknikkonsult.

Vår gränsöverskridande filosofi, Umiamodellen, betyder att kunderna får en helhet som ger både resurs- och energieffektivisering. Ofta är det mer än de förväntat sig, eftersom det traditionella sättet att arbeta i vår bransch är varje teknikgren för sig. Så gör inte vi. Umia ser till helheten redan från start.

Vårt sätt att arbeta är en effektivisering i sig, som dessutom leder till ett optimalt samtrimmat slutresultat. Onödiga led och produkter kapar vi bort kontinuerligt i projektprocessen. Samverkan och erfarenhetsöverföring mellan våra dotterbolag är också en naturlig del i vårt arbete för att sprida kunskap om effektivisering och resursbesparing.

Kunderna ska alltid veta att de samverkar med en ansvarsfull och professionell aktör. Därför agerar Umias personal affärsmässigt och tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter inom respektive yrkesroll, men informerar också kunden om helheten och den bästa totallösningen. Det är helheten i Umias installationslösningar som ger kunden maximal energieffektivitet i det långa loppet.