Umias ansvar som installatör
och god samhällsbyggare

Vår gemensamma jordglob lider av stress. Klimatförändringar, ökande befolkning och begränsade resurser ställer höga krav på oss alla att bidra på ett ansvarsfullt sätt till ett hållbart avtryck från det vi gör. Umias strävan är att alltid vara en god aktör, arbetsgivare, leverantör och samarbetspartner. Helt enkelt en god samhällsbyggare som tar ett ansvar som räcker längre än till entreprenadens slut.

I samarbete med andra ska Umia använda de mest resurs- och energismarta lösningarna. Vår vision är att vara branschledande inom energieffektivisering samt leda utvecklingen som bygger ett globalt hållbart samhälle. Vi är öppna för den allt snabbare teknikutvecklingen och bidrar därmed positivt, tillsammans med våra kunder, genom att implementera innovationer som gynnar en hållbar utveckling.