Nyheter

12 april • 2021

Stort projekt i centrala Malmö

Umia Syd ska installera el, ventilation, styr och rör i kvarter Masthusen 15, ett omfattande projekt i Västra Hamnen i centrala Malmö.

Byggentreprenör är NCC, som på uppdrag av Skandia Fastigheter bygger ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kv Masthusen 15.
Just nu pågår projekteringen. Preliminär produktionsstart för Umia är månadsskiftet april-maj 2021.

Detta är ett intressant projekt med olika verksamheter. Tre byggnader skall uppföras. En förskola (5 plan, 2.500 kvm), ett parkeringshus med parkering (7 plan, 2.000 kvm) och några kontor och ett bostadshus innehållande 77 lägenheter i 12 plan.

Umia har haft ett nära samarbete med byggentreprenören NCC under hela anbudstiden.
Läs mer på NCC:s hemsida >>

 

18 mars • 2021

Umia Ystad moderniserar Klagshams reningsverk i Malmö

Moderniseringen av Klagshamsverket har påbörjats. Etapp 2 beräknas vara klart 2025, t v projektingenjör Patrick Liljedahl, VA SYD, och Martin Lejon, projektledare Umia Ystad.

Klagshamns avloppsreningsverk strax utanför Malmö tar in runt 15 000 liter vatten i minuten och servar närmare 100 000 personer. Det togs i drift 1974, så utrustningen är både sliten och i behov av uppgradering.

Umia Ystad är huvudentreprenör och leder arbetet med etapp 2 av den omfattande moderniseringen som inleddes i början av 2021 och beräknas pågå i fyra år. Ansvarig projektledare är Martin Lejon, Umia Ystad.

Syftet är bl.a. att kunna nyttogöra den rötgas som produceras på ett effektivare sätt, så att anläggningen kan bli självförsörjande på värme och el.

– Projekteringsarbetet är redan igång och det krävs en mycket noggrann planering eftersom arbetet genomförs medan anläggningen är i drift. Det är den stora utmaningen, säger Patrick Liljedahl, projektingenjör på VA SYD, kommunförbundet som ansvarar för vatten- och avloppsanläggningar i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Lomma.

  • Nytt värmesystem

– Vi har mycket stort förtroende för Umia, som även arbetade med etapp 1. De lägger fokus på projekteringen och det förberedande arbetet, så att den dagliga driften inte påverkas. De har också den erfarenhet som krävs för att projektleda ett så här omfattande renoveringsarbete, säger Patrick Liljedahl.

Etapp 1 var klar 2016 och innebar främst en renovering av el- och styrsystem i de östra delarna av Klagshamsverket. Etapp 2 tar ett betydligt mer omfattande grepp, där gammal el/styrutrustning ska bytas samtidigt som värmesystemet ska uppgraderas. Bland annat installeras två nya gasmotorer och den befintliga värmepannan optimeras.

– Vi bygger ett helt nytt värmesystem som drivs av den biogas som rötas fram från slammet. Det är den stora restprodukten när avloppsvattnet renas, som kommer att tas tillvara betydligt effektivare än idag. Målet är att hela anläggningen ska bli självförsörjande på både el och värme, förklarar Patrick Liljedahl.

  • Projektering och planering

– Detta är ett mer komplext uppdrag än etapp 1, säger Martin Lejon, projektledare på Umia Ystad. Till stora delar liknar det här ett nybygge, men samtidigt pågår normal drift hela tiden.

– Det känns bra att vi kan jobba så nära uppdragsgivaren och att de inser vikten av att lägga tid på projekteringen. Det här uppdraget kräver informationsutbyte och tydlighet. Vi lägger mycket kraft på projektering och planering, för att vara säkra på alla funktioner när vi parallellt lyfter bort det gamla och kopplar igång den moderna utrustningen, säger Martin Lejon.

  • Ska klara fler användare

Det finns fyra huvudskäl till att den närmare 50 år gamla anläggningen behöver renoveras:

  • Kritisk utrustning är föråldrad, det är brist på reservdelar och kompetens
  • Öka verkningsgraden genom effektivare användning av gas/energi
  • Ökad krisberedskap, dvs säkra driften vid strömavbrott genom att generera egen elkraft
  • Framtidssäkra anläggningen för att kunna ansluta fler användare

Hela etapp 2 vid Klagshamns avloppsreningsverk beräknas vara klart någon gång under 2025.

15 mars • 2021

Umia Syd installerar i Limhamns sjöstad

Umia Syd har nyligen påbörjat arbetet med ett nytt stort installationsuppdrag vid Limhamns sjöstad i Malmö, kvarter B – Havsbrynet. Uppdragsgivare är Skanska.

Umias arbete omfattar el, ventilation, styr och rör. Projektet består av sju huskroppar, totalt 148 lgh, samt ett stort underjordiskt garage som sammanbinder husen. Ingår gör även fem fläktrum, två undercentraler plus el-centraler i respektive hus.

Lägenheterna beräknas inflyttningsklara från hösten 2022.

25 februari • 2021

Alexander – en prisad handledare

Alexander Lindqvist, elektriker på Umia, fick nyligen priset ”Månadens handledare” för sina insatser som mentor och inspiratör för elever på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Det behövs fler duktiga hantverkare och montörer i installationsbranschen. Därför är Umia engagerat i att leda in fler ungdomar på en spännande och viktig yrkesbana.

– Jag har haft många praktikanter och tycker det är kul. Jag har nog handlett säkert tio elever vid det här laget, säger Alexander Lindqvist som jobbar på Umia Elteknik och som numera ibland möter personer som han handlett under gymnasietiden ute på byggen som färdigutbildade branschkollegor.

– Det är en brant utvecklingskurva, så det är roligt att få lära upp och se hur de utvecklas.

Utmärkelsen från Yrkesgymnasiet delas ut med motiveringen:

”Med ett brinnande intresse samt engagemang som handledare är du med och formar morgondagens medarbetare inom yrket som elektriker. Du bidrar med din kunskap, engagemang samt ditt stora hjärta till att utveckla ungdomarna tillsammans med oss på Yrkesgymnasiet i Umeå.

Du bidrar även på programråden med klokhet och sprider energi kring dig.

Vi är oerhört tacksamma för ditt engagemang och stolta att kunna utnämna dig som månandens handledare. Stort grattis Alexander!”

Läs mer: thorengruppen/news

5 januari • 2021

Stort uppdrag drar igång i Stockholm

I dagarna blev det klart att Umia Stockholm blir installationsentreprenör på uppdrag av 2xA Entreprenad, som bygger närmare 1.400 nya hyreslägenheter i olika projekt runt om i Stockholm.

– Det är fantastiskt spännande att dra igång dom här projekten, efter en intensiv höst med kalkylering och teknisk planering för att hitta optimala lösningar för så här stora uppdrag, säger Rolf Danielsson, marknadsansvarig hos Umia Stockholm.

Umia levererar totalinstallationer (el, rör, ventilation och reglerteknik) inklusive projektering i en systemlösning som arbetats fram för dessa hyreslägenheter som byggs bl.a. i Rönninge, Nacka, Häggvik och på Telefonplan i Stockholm.

– Den generella systemlösningen gör att det blir en effektiv kostnadsoptimering och rationella installationer utan att tumma på kvalitén, säger Rolf Danielsson.

Projektering har påbörjats och alla lägenheter beräknas vara klara 2023.

Läs mer om projekten och 2xA Entreprenad här >>