Nyheter

8 augusti • 2018 • Skellefteå • Umeå

Mattias Hörnberg ny Verksamhetschef

  Mattias Hörnberg (bilden) tar från början av augusti 2018 över uppdraget som Verksamhetschef Fläktteknik på Umia AB i Umeå efter Lars-Gunnar Olsson, som fortsatt blir kvar i företaget.

– Efter många år i arbetsledande befattningar känns det bra att helt få fokusera på jobbet som projektledare. Det är naturligt att vi får en föryngring på posten som verksamhetschef, säger Lars-Gunnar.

Mattias Hörnberg har varit projektledare på Umia i närmare fyra år, när han nu tar steget upp och blir chef för fläktteknikverksamheten i Umeå.