Nyheter

2 juni • 2017 • Luleå • Malmö • Skellefteå • Stockholm • Umeå • Uppsala

Ovanligt högtflygande uppdrag i Umeå

Scandinavian Air Ambulance plan Beechcraft B250.

I Umeå har Umia genomfört ett uppdrag av det lite mer ovanliga slaget.

– Vi fick en förfrågan från ambulansflyget Scandinavian Air Ambulance att tillsammans med deras flygtekniker utföra en luftflödesmätning i en av deras flygplansmodeller inför en viktig upphandling, berättar Mattias Hörnberg, projektledare Umia ventilation.

Mattias och vent-teknikern Thomas Westergård skapade en specialtillverkad anslutning till luftslussen (s.k. outflow valv) mellan tryckkabinen och utflödesventilen, så att man via en slang kunde koppla in mätinstrumentet. Därefter genomfördes mätningar dels på marken (0 feet), dels på olika höjder under normal flygning. 0 feet gav ett resultat på 58 liter/sek, medan 30 000 feet (ca 10 000 m) visade 50 liter/sek.

– Det var ett ganska ovanligt uppdrag, men en kul utmaning som vi lyckades genomföra på ett bra sätt för kunden som fick svar på sina frågor och en vederhäftig dokumentation. Värdena var normala, säger Mattias Hörnberg.